Go to Top

Ali se lahko iz društva preoblikuje socialno podjetje?

Spraševali ste nas, če lahko oseba iz društva (spomnimo, društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov) preoblikuje v (društvo), ki ima status socialnega podjetja. Seveda je to mogoče. V tem primeru gre za t. i. preoblikovanje, vendar se postopki, glede na to, če ste društvo, zavod, d. o. o. in podobno in se želite registrirati kot socialno podjetje, urejajo na različnih pristojnih organih.

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način, pišejo na gospodarskem ministrstvu.
Socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki trajno opravlja dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Socialno podjetništvo zakonsko ureja Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki je začel veljati leta 2011.

Ali se lahko iz društva preoblikuje socialno podjetje?Za socialno podjetje je značilna neprofitnost poslovanja. To pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med  udeležence socialnega podjetja, deli največ 20% vsega ustvarjenega dobička.

Kako torej iz društva preoblikovati socialno podjetje?

Vstopni pogoj registracije socialnega podjetja je torej ustanovitev nepridobitne pravne osebe. Nepridobitna pravna oseba (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga) pa se lahko kot socialno podjetje registrirajo z oddajo Vloge za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d. o. o.) že ustanovljena in se v postopku doregistrira v socialno podjetje. Tako morajo vsa društva, ki se želijo preoblikovati v socialno podjetje, to urejati na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, ustanove na pristojnem ministrstvu, vsi ostali pa na okrožnem sodišču ali na sodnem registru.
Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje. Več si lahko preberete tukaj.

Če želi društvo preiti v socialno podjetje, mora izvesti preoblikovanje z vlogo na upravni enoti.

Klikni in deli

Ali ste vedeli, da nepridobitne organizacije, kamor sodijo tudi društva, niso več zavezana k izdaji računov za dobave blaga in storitev, če  vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne bo presegla (oziroma verjetno ne bo presegla) 5.000 evrov in če so te dobave opravljene končnim potrošnikom? Več: Gasilsko društvo in šolski bazarji davčnih blagajn ne bodo več potrebovali.

Preberite tudi: S. P. ali društvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja