Go to Top

Archives

Tag Archives: gospodarska družba

Ali se lahko iz društva preoblikuje socialno podjetje?

Spraševali ste nas, če lahko oseba iz društva (spomnimo, društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov) preoblikuje v (društvo), ki ima status socialnega podjetja. Seveda je to mogoče. V tem primeru gre za t. i. preoblikovanje, vendar se postopki, glede na to, če ste društvo, zavod, d. o. o. in podobno in se želite registrirati Nadaljuj z branjem

Davčne blagajne: ste med zavezanci? (1. del)

S pomočjo zakonodaje in odgovorov na vprašanja, ki jih pripravljajo na Finančni upravi RS, smo pripravili kratek uvod v pregled, kdo so zavezanci za davčno potrjevanje računov oziroma kdo bo moral uporabljati davčne blagajne. Na splošno velja, da so zavezanci za davčno potrjevanje računov oziroma za uporabo davčne blagajne vsi tisti, ki izpolnjujejo tri pogoje: 1. Vodijo poslovne knjige in evidence; 2. izdajajo račune za dobavo blaga in storitev; 3. Nadaljuj z branjem