Go to Top

Zdravje na delovnem mestu: Kakšne so obveznosti delodajalca?

Delodajalec mora, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), načrtovati in izvajati promocijo zdravja med svojimi zaposlenimi. Zdravje na delovnem mestu je namreč podlaga za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za organizacijo oziroma podjetje. O ustreznih internih aktih, ki zadevajo zdravje in varnost zaposlenih, mora podjetnik razmisliti preden izvedete postopek za ustanovitev podjetja.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, teoretično in praktično usposabljanje za varno opravljanje dela.

Več informacij

Skrb za zdravje na delovnem mestu mora biti določena v internem aktu

Zdravje na delovnem mestu oziroma promocijo za zdravje na delovnem mestu mora delodajalec načrtovati. In sicer v obliki aktivnosti in ukrepov, ki jih izvaja izključno z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in društvenega zdravja svojih delavcev. Pravna podlaga za to je že omenjeni Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Ta v 6. in 31. členu določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja aktivnosti. Na kakšen način bo podjetje spodbujalo zdravje na delovnem mestu, mora torej delodajalec določiti v internem aktu podjetja.

zdravje na delovnem mestuPrav tako mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Oceno tveganja delodajalcem v okviru izobraževanja pomagamo izdelati v podjetju Data. Izvajamo pa tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.

Prijava na usposabljanje

Za kršitve Zakona o varnosti in zdravju pri delu lahko inšpektor napiše podjetju kazen v višini od 2.000 do 40.000 evrov, samozaposlenemu od 500 do 10.000 evrov, odgovorni osebi podjetja od 500 do 4.000 evrov ter delavcu od 100 do 1.000 evrov. Zato morajo delodajalci biti pozorni na svoje obveznosti. Če potrebujete pri izpolnjevanju vseh zahtev delovnopravne zakonodaje pomoč, vam nudimo pravno svetovanje. Naši pravniki so dosegljivi na telefonski številki 01 600 1530 oziroma elektronski pošti data@data.si.

>>> Kako pa je obravnavano plačilo, ki ga za to, da se izvaja promocije zdravja na delovnem mestu, nameni delodajalec?

Delodajalcem so lahko v pomoč tudi smernice Ministrstva za zdravje

Smernice Ministrstva za zdravje podajajo temeljna načela za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu. Pripravljene so kot orodje oziroma pripomoček za delodajalca pri načrtovanju in izvajanju programov za zdravje na delovnem mestu.

Delodajalci morajo, kot narekujejo smernice, po zakonu načrtovati, izvesti, spremljati in dokumentirati:

  • zagotavljanje varnosti in zdravje delavcev pri delu,
  • izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki,
  • sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja in nadlegovanja,
  • načrtovati, izvesti in spremljati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja