Go to Top

Zastopnik v doo – kakšno funkcijo ima v podjetju?

Zastopnik v doo – kdo je to?

Zastopnik v doo – kdo je to in kakšna je njegova funkcija po registraciji d.o.o.? Kaj o zastopniku pravi Zakon o gospodarskih družbah? Kdo imenuje zastopnika? Kaj je izjava zastopnika? Mimogrede, tudi vi razmišljate o ustanovitvi podjetja? Na naši VEM točki DATA lahko odprete s.p., d.o.o. ter dopolnilno dejavnost (pogovorno popoldanski s.p.)! Pokličite na 01/600-1530 ali pa rezervirajte termin za odprtje podjetja prek našega spletnega obrazca!

Odprite s.p. ali d.o.o. pri nas!

Kdo je zastopnik v doo?

Zastopnik v doo je poslovodna oseba ali več njih, ki ga (oz. jih, če jih je več) imenujejo družbeniki doo. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 10. členu navaja, kdo se šteje za poslovodno osebo v družbi z omejeno odgovornostjo. »Za poslovodstvo se štejejo organi ali osebe, ki so po tem zakonu ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle. Za poslovodstvo se pri družbi z omejeno odgovornostjo šteje en ali več poslovodij.« 32. člen ZGD-1 pa določa naloge zastopnika: »Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.« Zastopnik v doo se največkrat imenuje poslovodja oziroma direktor družbe. Zastopnik v doo se lahko imenuje tudi prokurist družbe. Pri postopku registracije doo na DATA točki, družbenik imenuje enega ali več zastopnikov družbe. Mimogrede, vas zanima kako pa odpreti s.p.?

Informativni izračun plače

Zastopnik v doo – kdo in kako ga imenuje?

Družbenik ali več njih, ki se odločijo za ustanovitev doo morajo v svoji družbi imenovati vsaj eno osebo, ki bo zastopnik v doo. Referenti DATA točke, ki pripravljamo dokumentacijo za ustanovitev doo, največkrat registriramo enoosebne družbe, kjer je ena oseba hkrati družbenik in zastopnik v doo. V takem primeru na postopke pride ena oseba, s seboj prinese veljaven osebni dokument in po pripravi dokumentov, podpiše kompletno dokumentacijo podjetja ter ureja nato odprtje začasnega računa na banki. Dogaja se, da na DATA točko pride skupina posameznikov – bodočih družbenikov doo. V takem primeru se na postopku registracije pripravi družbena pogodba, družbeniki pa se med seboj dogovorijo kdo bo zastopnik v doo. Običajno se odločijo in imenujejo zastopnika-direktorja in tudi zastopnika-prokurista v doo.

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

podjetniško svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Zastopnik v doo in izjava zastopnika

Na postopku registracije doo, zastopnik osebno podpiše izjavo zastopnika, kjer zastopnik (bodoči direktor, poslovodja) izjavlja,

  1. da soglaša s svojim imenovanjem na to funkcijo in
  2. da za njegovo imenovanje ni ovir po drugem odstavku 255. člena ZGD-1.

Registrsko sodišče resničnost izjave preverja po uradni dolžnosti z vpogledom v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.

Preberite tudi – Povračila za prehrano so (lahko) s septembrom višja!

Zastopnik v doo in funkcije v podjetju

Funkcije, ki jih opravlja zastopnik v doo so največkrat vezane na vodenje, razvoj, planiranje, načrtovanje, motiviranje in poročanje. Odvisne so tudi od panoge v kateri družba posluje. V grobem bi jih lahko našteli:

  • odgovornost za strateški razvoj podjetja (oblikovanje strateških ciljev, razvojnih strategij in politike poslovanja);
  • skrb za finančni vidik družbe (priprava letnega poročila o poslovanju na podlagi letnega izkaza uspeha in bilance stanja ter z ustreznimi predlogi za izboljšanje poslovnega uspeha, optimizacija stroškov poslovanja);
  • vodenje ključnih projektov (vključenost v pogajanja in komunikacijo z večjimi klienti);
  • odgovornost za organizacijo, vodenje, motiviranje in razvoj sodelavcev (nadzor dela, ugotavljanje delovne uspešnosti);
  • sprejemanje poslovnih dokumentov in internih aktov družbe;
  • skrb za izvajanje predpisov s področja varstva pri delu;
  • sledenje spremembam zakonodaje, v kolikor so relevantne za družbo;
  • redno poročanje in obveščanje družbenikov o stanju poslovanja podjetja.

Družbeniki bodoče družbe, če imate vprašanja pred registracijo družbe in se sprašujete, kdo naj bo zastopnik v doo, ste to lahko vi sami, ki ste hkrati družbenik, kaj bo to pomenilo z vidika poslovanja in stroškov…, se lahko obrnete na podjetniške svetovalce podjetja DATA. Za svetovanje jim lahko pišete na data@data.si ali jih pokličete na 01-600/1530.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja