Go to Top

Zaposlovanje za nedoločen čas: Na voljo so subvencije

Da bi spodbudili zaposlovanje za nedoločen čas, je Zavod RS za zaposlovanje objavili javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 evrov za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kot samozaposlena oseba lahko sami upravljate s svojim časom in denarjem, ob dohodnini pa lahko uveljavljate tudi olajšave.

Več informacij

Na razpisu lahko sodelujejo le pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, ki imajo v zadnjih treh mesecih vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se sicer lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovno zakonodajo.

Prijava na izobraževanje

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden znaša 5000 evrov. Za zaposlitev s polnim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, a ne manj kot 36 ur na teden, pa sorazmerno manj, pojasnjujejo na Zavodu RS za zaposlovanje. Podobno velja tudi za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo Zavod nakaže delodajalcem v dveh enakih delih na podlagi eRačuna (prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve).

zaposlovanje za nedoločen časZa zaposlovanje za nedoločen čas na voljo skoraj 28 milijonov evrov

Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona evrov. Prispevata jih Republika Slovenija (20 odstotkov) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80  odstotkov). Od tega je dobrih 60 odstotkov odstotkov vseh sredstev namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, skoraj 40 odstotkov pa za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

Kako oddati prijavnico za subvencionirano zaposlovanje za nedoločen čas?

Delodajalci ponudbe za subvencionirano zaposlovanje za nedoločen čas lahko oddajo samo elektronsko. In sicer prek Portala za delodajalce, ki smo ga natančneje predstavili v prispevku Portal za delodajalce omogoča hitro sodelovanje z ZRSZ. Pred prvo uporabo portala, se mora delodajalec registrirati.

Prijava na izobraževanje

Oddaja ponudb za subvencionirano zaposlovanje za nedoločen čas je možna od 12. aprila 2017 od 10. ure naprej pa vse do 31. julija 2019, ko se izteče končni rok javnega povabila. Oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Več o javnem povabilu za zaposlovanje za nedoločen čas

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Z njim se spodbuja zaposlovanje za nedoločen čas. Cilj programa je izboljšati zaposlitvene možnosti za mlade ter zagotoviti dolgoročnejše sodelovanje med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve.

Prijava na izobraževanje

Zanimalo vas je subvencionirano zaposlovanje za nedoločen. Preberite tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja