Go to Top

Izračun dohodnine 2016 – ste ga že prejeli?

Ste med tistimi, ki so informativni izračun dohodnine 2016 že prejeli? Če ga še niste, ga boste konec maja. Takrat bo namreč po napovedih Finančne uprave RS (FURS) izračun dohodnine 2016 prejelo še približno pol milijona ostalih zavezancev.

Vse, ki želite preveriti, če vas čaka doplačilo ali vračilo preveč plačane dohodnine, vabimo, da opravite izračun dohodnine 2016 s pomočjo Datinega kalkulatorja. 

Informativni izračun dohodnine za 2016

Informativni izračun dohodnine za 2016 – olajšava za otroke

Ko boste vnesli podatke, vam bo kalkulator za izračun dohodnine 2016 sam izračunal, koliko vračila ali plačila lahko pričakujete v letu 2017 glede na višine olajšav za leto 2016, o katerih smo pisali v prispevku Vzdrževani člani in višine olajšav za leto 2016. Če dvomite v rezultate, ki jih bo pokazal kalkulator, preberite prispevek o njegovi pravilni uporabi. Izračun dohodnine 2016 pa je tudi tema prispevka o olajšavah za otroke.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kako postati davčni zavezanec za DDV?

Več informacij

Ste že prejeli izračun dohodnine 2016?

Ko boste prejeli informativni izračun dohodnine 2016, bodite pozorni na pravilnost podatkov – preverite jih. Če se z izračunom strinjate, namreč ta po poteku roka za ugovor samodejno postane odločba. To pomeni, da boste morali v ustreznem roku le še doplačati morebitno premalo plačano dohodnino oziroma boste preveč plačano dohodnino prejeli na bančni račun. Če bi na izračun dohodnine 2016 želeli podati ugovor, imate čas za to do 3. maja 2017. Če ne veste, kako napisati ugovor, se lahko dogovorite za naše davčno svetovanje

Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2017, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 1. junija 2017.

Prijava na izobraževanje

Plačilo dohodnine v obrokih

Davčni zavezanec, ki davka ne zmore plačati ali ga ne zmore plačati v enkratnem znesku, lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo, odlog ali odpis davka.

izračun dohodnine 2016Fizična oseba lahko zaprosi za:

  • plačilo davka v 3 obrokih (če se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti);
  • plačilo davka v 24 obrokih, odlog do 2 let oziroma odpis davka zaradi ogroženega preživljanja
  • plačilo davka v 24 obrokih oziroma odlog do 2 let z zavarovanjem.

V vseh treh primerih se vlogo davčnemu organu posreduje po pošti, preko sistema eDavki ali se vloži osebno pri davčnemu organu.

Fizična oseba lahko davek plača v največ treh mesečnih obrokih, če se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti. Do obročnega plačila je upravičena vsaka fizična oseba, ne glede na socialni položaj. Za obročno plačilo se zaprosi z vlogo, ki se davčnemu organu posreduje po pošti, preko sistema eDavki ali se vloži osebno pri davčnem organu. Vlogi ni treba prilagati nobenih dokazil.

Prijava na izobraževanje

Obročno plačilo zaradi ogroženega preživljanja

Fizični osebi se lahko odobri tudi plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih, odlog do dveh let ali celo delni odpis oziroma odpis. In sicer v primeru, če bi plačilo davka lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Ogroženost preživljanja se ugotavlja na podlagi podatkov o višini dohodkov, prihrankov in premoženja zavezanca in njegovih družinskih članov, ki jih davčni organ pridobi po uradni dolžnosti. Podrobnejši kriteriji so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 29. do 39.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Obročno plačilo in odlog z zavarovanjem

Obstaja pa tudi možnost, da se fizični osebi dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih oziroma odlog do dveh let, če zavezanec predloži ustrezen instrument zavarovanja (npr. bančno garancijo) ali dovoli vknjižbo zastavne pravice.

Preverite izračun dohodnine 2016 s pomočjo našega kalkulatorja:

Informativni izračun dohodnine za 2016

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja