Go to Top

Zakon o trošarinah (ZTro-1): kazni do 150.000 evrov!

Zakon o trošarinah (ZTro-1) in predvidene kazni

Zakon o trošarinah (ZTro-1) – »Zakon odpravlja administrativne ovire tam, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja nizka ter uvaja nove postopke, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja visoka,«.  Nov zakon, ki se bo pričel uporabljati 1. avgusta 2016 komentirajo na Finančni upravi RS. Pojasnjujejo, da prinaša pomembne vsebinske posodobitve, uskladitev z evropskimi direktivami in odpravlja administrativne ovire: »Namen prenove določb zakona so večja preglednost, jasnost in enostavnost davčnega sistema, ki je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa ter večjo pravno varnost zavezancev.«

Informativni izračun plače

Kje Zakon o trošarinah (ZTro-1) odpravlja administrativne obveznosti?

Zakon o trošarinah (ZTro-1) odpravlja administrativne obveznosti na tistih področjih, kjer je zakonodajalec ocenil, da je tveganje za nedovoljena ravnanja nizko.

To so:

 • odprava rednega mesečna vlaganja obračunov trošarine,
 • odprava poročanja o vnosu in uvozu za trošarinske izdelke, za katere ne nastane obveznost za obračun trošarine,
 • odprava obveznosti pečatenja tovorkov,
 • odprava obveznosti vlaganja obračunov za tobačne izdelke za zneske popisa oziroma poračuna do 10 evrov,
 • odprava nadzora nad gibanjem in rabo energentov, ki se ne uporabljajo za pogon ali ogrevanje,
 • vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki,
 • poenostavitev prijave in odjave v evidenco trošarinskih zavezancev.

pravno svetovanje

Kje Zakon o trošarinah (ZTro-1) uvaja nove obveznosti?

Novi zakon uvaja dodatne postopke za tiste zavezance, kjer so ugotovili visoka tveganja za nedovoljena ravnanja.

Gre za:

 • uvedba nadzora za surovi tobak in mazalna olja,
 • širitev uporabe dovoljenja za pooblaščenega uvoznika tudi pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj SloZakon o trošarinah (ZTro-1) venije,
 • določitev in obdavčitev novih kategorij tobačnih izdelkov,
 • uvedba obveznosti plačila razlike trošarine za drobno rezani tobak,
 • možnost določitve zavarovanja plačila trošarine za dobavitelje električne energije in zemeljskega plina ter proizvajalce trošarinskih izdelkov izven režima odloga.

Bo Zakon o trošarinah (ZTro-1) koga razbremenil?

O tem, da bo nov Zakon o trošarinah (ZTro-1) razbremenil male pivovarje in vinarje smo sicer že pisali tukaj. Na Fursu pa pojasnjujejo, da je »Zakon o trošarinah (ZTro-1) prijazen do malih proizvajalcev piva, vina in žganja, ker uvaja polovično znižanje trošarine za pivo malih proizvajalcev piva, malim vinarjem omogoča odpremo vina v druge države članice zgolj s spremnim vinarskim dokumentom ali elektronskim trošarinskim dokumentom, malim proizvajalcem žganja za lastno porabo pa zaradi ukinitve pavšalne obdavčitve žganja zaradi zahtev evropske zakonodaje, nalaga polovično trošarino dejanske količine.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Kako Zakon o trošarinah (ZTro-1) poenostavlja postopke za davčne zavezance?

Zakon prinaša še:

 • ureditev za davka prosto prodajalno,
 • določitev vrste rabe energenta v napravah za kogeneracijo in rabe energenta za proizvodnjo električne energije,
 • določitev trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema in znižanje trošarine za odjemalce električne energije, katerih letna poraba znaša nad 10.000 MWh letno, iz 3,05 na 1,8 eurov za eno megavatno uro električne energije,
 • znižuje se tudi trošarina za energente za energetsko intenzivna podjetja in
 • odpravlja omejitev uveljavljanja vračila trošarine za komercialni prevoz blaga in potnikov za nakupe z gotovino.

Želite registrirati s.p.?

Nov Zakon o trošarinah (ZTro-1): prenovljene kazenske določbe

Nenazadnje Zakon o trošarinah (ZTro-1) vsebuje tudi prenovljene tudi kazenske določbe – za trošarinske prekrške se lahko pravno osebo in samostojnega podjetnika kaznuje z od 800 do 10.000 evrov oziroma do 30.000 evrov, če gre za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, kazen od 400 do 4.000 evrov pa lahko doleti tudi samostojnega podjetnika ali odgovorno osebo pravne osebe. Posamezniki so lahko za te prekrške kaznovani z od 250 do 400 evri.

Želim se prijaviti na e-novice

Zakon o trošarinah (ZTro-1) v primeru hujših prekrškov

Za hujše trošarinske prekrške bodo globe še višje – od 4.000 do 75.000 evrov za pravne osebe oziroma do 125.000 evrov, če gre za srednjo oziroma veliko gospodarsko družbo. Do 50.000 evrov kazni lahko za hujše trošarinske prekrške inšpektorji oglobijo samostojnega podjetnika ter z od 400 do 5.000 evri posameznike.

Če je višina povzročene škode še posebej visoka, lahko pravne osebe doleti kazen do 100.000 evrov, srednje in velike gospodarske družbe  do 150.000 evrov, samostojne podjetnike do 75.000 evrov ter posameznike do 15.000 evrov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja