Go to Top

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo v javni obravnavi

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo je za predloge in izboljšave do 25. maja 2016 v javni obravnavi. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Prepričajte se, da je poslovni svet lahko prava izbira. Preden se lotite posla, vam brezplačno svetujemo.

Več informacij

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo: ključne rešitve

Nov zakon temelji na dosedanjih izkušnjah na področju zagotavljanja storitev podpornega okolja za podjetništvo ter postopkov za dodeljevanje sredstev za spodbujanje podjetništva.

Zakon o podpornem okolju za podjetništvoKljučne rešitve novega zakona so sledeče:

  • pripraviti podlago za sprejem podzakonskih aktov (pravilniki) in strateških dokumentov (program),
  • zagotoviti celovite storitve na enem mestu na področju celotne Slovenije (v ta namen je Ministrstvo  za gospodarskih razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravilo mrežo VEM točk ena izmed točk, kot je že dobro znano, je tudi DATA – kot ključno mrežo na lokalnem nivoju za zagotavljanje informiranja, svetovanja in drugih brezplačnih storitev za potencialne podjetnike in delujoča podjetja ter Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije kot nacionalno točko VEM,
  • povezati podjetniško in inovativno okolje v enovito celoto, kar omogoča povezovanje storitev na nacionalnem nivoju v okviru javne agencije,

Predloge izboljšav Zakona o podpornem okolju za podjetništvo MGRT zbira do 25. maja!

Klikni in deli

  • zagotoviti zakonodajo, ki bo upoštevala vpliv na gospodarstvo, zato je opredeljeno ministrstvo pristojno za gospodarstvo, da izvaja nadzor nad pripravo presoje vplivov predpisov na gospodarstvo,
  • omogočiti učinkovito delovanje finančnega okolja preko uvedbe prvovrstnosti garancij in večje izpostavljenosti javnega sklada z vidika kapitalskih naložb,
  • uvesti nove postopke dodeljevanja sredstev (javni poziv, postopek pri finančnih instrumentih, drug postopek), ki omogočajo večjo fleksibilnost in hkrati ohranjajo transparentnost dodeljevanja sredstev.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Koliko različnih oblik del obstaja? Ogromno! Pa veste, kako je posamezna oblika dela obdavčena?

Več informacij

Zainteresirana javnost lahko svoje pisne pripombe in predloge posreduje na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si do 25. maja 2016.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja