Go to Top

S. p. in družbe so lani dosegali boljše poslovne rezultate

S.P. (s. p.), pa tudi družbe, so po pregledu statistike poslovnih izidov in finančnih položajev v Sloveniji v letu 2015, v primerjavi z letom prej, izboljšali rezultate poslovanja.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Za uspešno poslovanje je potrebna delitev vlog oziroma funkcij, ki jih prinaša podjetništvo!

Več informacij

S. p. s pozitivnim poslovnim izidom so dohodek povečali za 11 odstotkov

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2015 ustanovljenih 14.473 podjetnikov, kar je šest odstotkov več kot leta 2014, prenehalo pa je devet odstotkov oziroma 12.508 podjetnikov več kot v istem obdobju. Spomnimo, če želite ustanoviti s. p., si čim prej rezervirajte termin pri naših podjetniških svetovalcih, ki vam bodo nudili hitro in enostavno strokovno pomoč! Morda pa vas ob tem zanima tudi, kakšne so prednosti in slabosti samozaposlitve?

V letu 2015 je bilo uvedenih 179 stečajnih postopkov podjetnikov, to je sedem odstotkov več kakor v letu 2014, začet pa ni bil noben postopek prisilne poravnave podjetnika, ugotavljajo na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v lanskem letu 20.026.

s. p.Podjetniki, ki so poslovali v letu 2015, so v primerjavi z letom 2014 izboljšali rezultate poslovanja, enako družbe. Podjetniki so izkazali deset odstotkov več podjetnikovega dohodka kot v letu 2014. Pri tem so podjetniki s pozitivnim poslovnim izidom podjetnikov dohodek v znesku 404.416 tisoč evrov povečali za 11 odstotkov, podjetniki z negativnim poslovnim izidom v znesku 43.428 tisoč evrov pa so ga povečali za 13 odstotkov.

S. p. s pozitivnim poslovnim izidom so podjetnikov dohodek povečali za 11 odstotkov.

Klikni in deli

Negativni poslovni izid v letu 2015 je bil za 21 odstotkov manjši od tovrstnega podatka podjetnikov, izkazanega v letnih poročilih za leto 2014. Podjetniki, ki so poslovali v letu 2015, so imeli za 2.750 ali sedem odstotkov več zaposlenih kot v predhodnem letu, vendar je bilo število zaposlenih za dva odstotka manjše od števila zaposlenih pri podjetnikih, ki so predložili letna poročila za leto 2014.

Morda vas zanima tudi, na katerih področjih je bilo lani med pravnimi osebami največ plačilno nesposobnih?

Povprečna plača je bila en odstotek večja kot leta 2014

Stroški dela so pri podjetnikih pomenili 15,5 odstotka vseh poslovnih odhodkov. Znašali so 667.198 tisoč evrov, kar je osem odstotkov več kakor v letu 2014. Vključevali so stroške plač (70,4 odstotka), stroške pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj (12,1 odstotka) ter druge stroške dela (17,5 odstotka). Stroški plač podjetnikov so v letu 2015 znašali 469.755 tisoč evrov, v primerjavi z letom poprej so se povečali za osem odstotkov.

V letu 2015 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih 955 evrov, tako nominalno kakor tudi realno večja za en odstotek glede na leto 2014.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kje pa vas zakon žuli?

Več informacij

Majhni samostojni podjetniki v številkah v letu 2015

  • Predstavljali so 41.005 zaposlenih, kar je za 2.750 ali 7 odstotkov več kot leto prej. Zaposleni pri podjetnikih so pomenili 9,2 odstotka zaposlenih v družbah.
  • Izkazali so 4.710.767 tisoč evrov prihodkov, kar pomeni 5,8 odstotka prihodkov družb.
  • Prihodke so povečali za sedem, odhodke za tri odstotke.
  • Prihodke na domačem trgu so povečali za šest odstotkov.
  • Prihodke na tujem trgu so povečali za 11 odstotkov. K temu so največ prispevali podjetniki iz dejavnosti kopenski promet in cevovodni transport, dejavnosti specializirana gradbena dela, dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in iz dejavnosti proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja