Go to Top

Vročanje dokumentov s strani FURS-a – Kateri so vročeni elektronsko?

Vročanje dokumentov s strani davčne uprave je lahko elektronsko!

Vročanje dokumentov s strani FURS-a lahko poteka fizično ali elektronsko – a le za fizične osebe. Za poslovne subjekte je vročanje dokumentov urejeno drugače! Katere dokumente Vam FURS lahko vroči elektronsko in v kakšnih primerih?

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Kaj sploh pomeni vročanje dokumentov?

Vročanje dokumentov s strani FURS-a je prenos dokumenta organa k zavezancu. Tako se zavezanec seznani z njegovo vsebino. Najpomembneje je, da takrat prične teči tudi rok za odpravo pravnih dejanj.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pripravi dokumente načeloma elektronsko, jih nato elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom ter jih vroči zavezancu. To lahko izvede bodisi v fizični ali elektronski obliki.

Informativni izračun plače

podjetniško svetovanje

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Za vročanje potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo

Vročanje dokumentov v elektronski obliki je izvedeno prek FURS-ovega portala e-Davki oz. storitve e-Vročanja. Za dostop do e-Davkov potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, kot je SIGEN-Ca, ki ga morate ob prijavi registrirati. Za fizične osebe je mogoče oddajati določene dokumente tudi s poenostavljeno uporabo uporabniškega imena in gesla.

Vročanje dokumentov fizično lahko poteka po pošti, preko kurirja, ali pa ga fizično vročite na kraju samem. Zakonodaja dopušča, da FURS hrani elektronsko pripravljen in podpisan izvirnik dokumenta, med tem ko se zavezancu vloži tiskana oblika dokumenta. Iz vidika dokazne vrednosti je kopija enakovredna izvirniku v elektronski obliki.

Minimalna plača v 2023 se bo (končno) povišala! Za koliko?

Vročanje dokumentov – elektronska ali fizična? To je odvisno od zavezanca!

Ali se bo FURS v vašem primeru odločil za vročanje dokumentov v elektronski ali fizični obliki je odvisno od tega, ali imate vklopljeno storitev e-Vročanje ali ne. Elektronsko vročanje je priljubljeno med tistimi, ki niso dosegljivi na naslovu njihovega stalnega prebivališča ali se zaradi katerega drugega razloga veliko gibajo v tujini.

Fizične osebe lahko elektronsko vročanje dokumentov prostovoljno prijavijo ali odjavijo preko portala e-Davki. Tam preprosto oddajo obrazec »eVročanje-POS«  oz. obrazec Prijava/Sprememba/Odjava.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Elektronsko vročanje ni izbira pri poslovnih subjektih!

Zakonska določba predpisuje vročanje dokumentov za pravne osebe, samostojne podjetnike in fizične osebe z dejavnostjo obvezno v elektronski obliki!

Informativni izračun dnevnice

Dokumenti, ki so lahko izvedeni elektronsko

Dokumenti, ki jih FURS trenutno lahko izvede elektronsko, so izbrani dokumenti na področju davkov in prispevkov.

Sem spadajo davek na promet nepremičnin, na dediščino in darila, na vodna plovila in dodatni davek od plovil, na dodano vrednost, na motorna vozila, na promet zavarovalnih poslov, na finančne storitve in davek od premoženja. Temu sledi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin in letna odmera dohodnine.

Informativni izračun za normirance

Sem spadajo tudi akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve in drugih dohodkov, od dohodka iz dejavnosti, od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Elektronsko lahko FURS izvede tudi dohodnino od dobička iz kapitala (vrednostni papirji), od dividend, od obresti ter od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Ne pozabite na davek od dohodkov pravnih oseb, od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize od iger na srečo, od srečk, od dohodka iz finančnih instrumentov, ki ga oseba prejme za tuj račun, davek na dobitke od iger na srečo in posebni davek na določene prejemke. Elektronsko so lahko izvedeni tudi prispevki za socialno varnost, drugi davki na uporabo blaga in storitev, davčni odtegljaj (REK obrazci)  in obračun zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne izplačujejo plač.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Elektronsko vročanje dokumentov poteka tudi za obračun koncesijskih dajatev (tudi tiste od prejemkov študentov in dijakov), za znižanja oprostitve in vračila davčnega odtegljaja, za različne trošarine in okoljske dajatve ter carine, za računovodska obvestila in postopke izvršbe.

Elektronsko so lahko izdani tudi dokumenti iz postopkov nadzora in inšpekcije, potrdila iz davčnega registra, registra pokojninskih načrtov in določitev rezidentskega statusa. E-vročanje je mogoče tudi za dokumente prekrškovnega postopka.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja