Go to Top

Merila za velikost podjetja spremenjena z novim letom

Z poslovnim letom 2016 bodo v skladu s spremenjenim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pri poročanju pričele veljati tudi spremembe meril za določitev mikro, majhne srednje in velike družbe oziroma za velikost podjetja. Velikost podjetja se določa na bilančni presečni datum, pri določitvi, v kateri razred sodi, pa se upoštevata dve od treh posameznih meril.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Ali poznate osnovne podjetniške pojme? Znate napisati račun? Uveljavljati stroške? Veste, katerih pomembnih rokov ne smete zamuditi?

Več informacij

Mikro družba

Mikro družba bo po novem družba, v kateri povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov (do sedaj 2.000.000 evrov) ter vrednost aktive ne presega 350.000 evrov (prej 2.000.000 evrov).

velikost podjetja

Majhna družba

Majhna družba bo po novem družba, ki ni mikro družba, število zaposlenih delavcev pa ne presega 50 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov (prej 8.800.000 evrov) in vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov (prej 4.400.000 evrov).

Srednja družba

Srednja družba ni ne mikro in ne majhna družba, ampak zanjo veljata dve od naslednjih treh kriterijev – povprečno število delavcev ne presega 250, isti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov (prej 35.000.000 evrov), vrednost aktive pa ne presega 20.000.000 evrov (prej 17.500.000 evrov).

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Velika družba

Velika družba je tista, ki je ni mogoče uvrstiti ne med mikro, majhne ali srednje družbe, v vsakem primeru pa so po ZGD-1 med velike družbe sodijo tudi subjekti javnega interesa, borze vrednostnih papirjev ter družbe, ki morajo pripravljati konsolidirano letno poročilo.

Velikost podjetja vpliva med drugim na to, katere zaključna računovodska in davčna poročila bo morala družba oddati, kaj in koliko mora sicer poročati državnim organom (npr. tudi Statističnemu uradu RS) ter ali je zavezana k revidiranju svojih poslovnih izkazov ali ne. Glede na velikost podjetja se obravnavajo tudi prekrški in določanje glob po ZGD-1 in drugih zakonih.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja