Go to Top

Archives

Tag Archives: mikro družba

Merila za velikost podjetja spremenjena z novim letom

Z poslovnim letom 2016 bodo v skladu s spremenjenim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pri poročanju pričele veljati tudi spremembe meril za določitev mikro, majhne srednje in velike družbe oziroma za velikost podjetja. Velikost podjetja se določa na bilančni presečni datum, pri določitvi, v kateri razred sodi, pa se upoštevata dve od treh posameznih meril. Mikro družba Mikro družba bo po novem družba, v kateri povprečno število delavcev v poslovnem letu Nadaljuj z branjem