Go to Top

Tveganje kriptovalut (pre)veliko za banke

Banke lahko podjetju ali posamezniku zavrnejo odprtje transakcijskega računa, če vedo, da se bo ukvarjal s kriptovalutami in bi v skladu z internimi pravili presodili, da je zanje tveganje kriptovalut preveliko.

->> Razmišljate o odprtju podjetja in potrebujete pri tem pomoč? Pridružite se nam na brezplačnem skupinskem svetovanju pred ustanovitvijo podjetja!

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Banke se lahko same odločijo, kdaj so tveganja kriptovalut prevelika

V Banki Slovenije so pojasnili, da je odločitev o sklenitvi poslovnega razmerja s katerokoli stranko v pristojnosti posamezne banke. Pri tem ni pomembno, ali je državljan Republike Slovenije, državljan države članice EU ali državljan tretje države. Banka mora v skladu s svojo interno politiko  presoditi, ali so tveganja, ki jih predstavlja stranka, še sprejemljiva.

Pojasnjujejo, da mora zato banka v sklopu pregleda stranke od te pridobiti tudi podatek o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja. “V kolikor banka od stranke pridobi podatek, da bo poslovno razmerje sklenjeno z namenov trgovanja s kritpovalutami ali unovčevanja kriptovalut, je to vsekakor dejavnik, ki vpliva na skupno oceno tveganosti stranke oziroma poslovnega razmerja.” Dodali so, da to tako vpliva tudi na obravnavo stranke in se odrazi v strožjem režimu skrbnosti spremljanja njenih poslovnih aktivnosti.

Bankam naložili posebno skrbnost!

Banke so z okrožnico iz Banke Slovenije na tveganje kriptovalut opozorili že leta 2014 na podlagi mnenja Evropskega bančnega organa (EBA).

V okrožnici so pojasnili, da je odločitev o vzpostavitvi/zavrnitvi poslovnega razmerja s stranko, ki se ukvarja s trgovanjem z virtualnimi valutami, poslovna odločitev vsake posamezne banke. Kot že omenjeno, vsaka banka sama ocenjuje sprejemljivost stranke in tveganj poslovanje z njo.

tveganje kriptovalut

Hkrati so povzeli tudi mnenje Urada RS za preprečevanja pranja denarja oziroma financiranja terorizma, da predstavlja poslovanje z virtualnimi valutami povečano tveganje morebitnih zlorab za namen pranja denarja oziroma financiranja terorizma. Bankam  so naložili, da morajo zato v primeru sklenitve poslovnega razmerja s stranko, ki je deležnik v shemi določene virtualne valute, zagotoviti dodatno skrbnost in poglobljeno spremljati njene poslovne aktivnosti.

Obenem so bankam odsvetovali trgovanje z virtualnimi valutami za svoj račun. S tem bi bile “izpostavljajo kreditnim, likvidnostnim, operativnim in pravnim tveganjem”.

->> Odprtje poslovnega računa čaka (skoraj) vsakega podjetnika. Kdaj je to obvezno in kdaj lahko samostojni podjetnik uporablja enega? Preverite na seminarju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Na tveganje kriptovalut opozarjajo (skoraj) vsi

Nazadnje je o tem, kakšno je tveganje kriptovalut, Banka Slovenije opozarjala skupaj z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, in Ministrstvom za finance v sklopu Odbora za finančno stabilnost (OFS). V njem so še posebej opozorili, da deležniki, ki omogočajo nakup (npr. menjalne platforme), hranjene (npr. ponudniki digitalnih denarnic) in trgovanje s kriptovalutami niso sistemsko regulirani in nadzorovani. “To pomeni, da teh subjektov noben organ ne licencira in nadzira z vidika ustreznosti njihovega upravljanja s tveganji,” so pojasnili.

Svoje opozorilo je že izdalo tudi Ministrstvo za finance.

Zanimanje za kriptovalute sicer kljub opozorilom v Sloveniji ne pojenja. Finančna uprava RS se je zato že izjasnila, kako so kriptovalute in poslovanje z njimi obdavčeno.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja