Go to Top

Trgovina na debelo: nakupovanje blaga in nadaljnja prodaja trgovcem

Zakon o trgovini (ZT-1) določa način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti in med drugim opredeljuje tudi pogoje, ki jih zahteva trgovina na debelo. Dejavnosti, ki jih lahko izvajate v okviru trgovine na debelo, je preko 80 (vse najdete v Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008), trgovina na debelo pa v grobem pomeni nakupovanje blaga in nadaljnja prodaja le-tega trgovcem.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Še nimate svojega podjetja? Kaj še čakate, postanite trgovec! Formalna izobrazba za trgovca več ni potrebna.

Več informacij

Trgovina na debelo kot dejavnost

Opravljanje vrst trgovine na debelo je ogromno. Naj jih naštejemo le nekaj: trgovina na debelo z izdelki za široko rabo; trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki.  Za vsako izmed naštetih dejavnosti veljajo različni pogoji in predpisi opravljanja dejavnosti. Vsem pa je skupno to, da morajo zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Kako do brezplačnega nasveta pred registracijo podjetja?

Na prodajnem mestu mora zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:

  • število in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja,
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
  • ime, mersko enoto in količino blaga,
  • prodajno ceno blaga,
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

Brezplačna registracija podjetja na VEM točki DATA

Že v samem začetku ZT-1 razločuje pojme, ko so trgovina, trgovec, trgovina na drobno in trgovina na debelo.

Trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovina na debelo in minimalni tehnični pogoji

Trgovinsko dejavnost in pogoje zanjo določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnost.  Določa prostor, opremo in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Kako do brezplačnega nasveta pred registracijo podjetja?

Trgovina na drobno se opravlja v prodajalni, v kateri morajo prostori, oprema in naprave ustrezati vrsti in lastnostim blaga, načinu prodaje blaga in pogojem, ki so določeni z že omenjenim pravilnikom in z drugimi predpisi.

trgovina na debeloZa posebej urejen prostor v trgovini na debelo pa se štejeta skladišče in veletržnica.

Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga. To je prostor v prodajalni ali zunaj nje, v katerem se shranjuje blago in embalaža, skladišče pa ni obvezen prostor prodajalne.

Veletržnica je posebej urejen prostor, kjer se trguje na debelo v izvirnih pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno).

Blago se v prodajalni neposredno prodaja v prodajnem prostoru. Če je v sklopu prodajalne tudi ustrezno urejen prostor ali odprt prodajni prostor, kjer se blago neposredno prodaja, se tudi ta prostor šteje za prodajni prostor.

Registracija podjetja je na VEM točki DATA brezplačna!

Če se prodaja nepakirano blago, ki se tehta, mora imeti prodajni prostor na oddelku tehtnico, ki mora biti skladna z meroslovnimi predpisi. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. V primeru, da tehtnica nima te funkcije, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso blaga.

Tehtnice, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev in postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi, morajo ves čas svoje uporabe izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so potrjene s prvo in redno overitvijo.

Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta skladišče in veletržnica.

Klikni in deli

Skladišče oziroma veletržnica mora imeti neoviran vstop do vhoda, na zunanji strani viden napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne, pri vhodu v skladišče pa mora biti na vidnem mestu tudi urnik obratovalnega časa prodajalne. Če se opravlja trgovinska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob skladišč oziroma veletržnici, pa, mora biti tudi tam zagotovljeno neovirano gibanje.

Kako do brezplačnega nasveta pred registracijo podjetja?

Registracijo podjetja ali registracijo samostojne dejavnosti lahko hitro, enostavno in zastonj uredite na VEM točki DATA. Če bi se želeli ukvarjati s trgovinsko ali katerokoli drugo dejavnostjo, vam pri tem strokovno pomagajo naši podjetniški svetovalci. Pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data in si čim prej zagotovite svoj termin!

Registracija podjetja je na VEM točki DATA brezplačna!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja