Go to Top

Subvencionirana obrestna mera in manj zavarovanja za mikro, majhna in srednja podjetja!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo mikro, majhnim in srednjim podjetjem letos razdelil za 109,5 milijona evrov kreditov, ki bodo imeli ugodno zavarovanje in bo zanje subvencionirana obrestna mera. Kot so na skladu zapisali v obrazložitvi, bodo krediti namenjeni rasti in razvoju v letu 2016. »Sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 do 80 odstotkov zavarovanja bančnega kredita, ki jih bodo podjetja najela pri eni od sodelujočih bank v okviru štirih kreditno – garancijskih linij, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine,« pojasnjujejo na skladu.

Javni razpis P1 plus 2016 je SPS objavil danes, 12. februarja 2016.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

za pridobitev kredita potrebujete jasen načrt vlaganj in razvoja vašega podjetja. Že imate pripravljen poslovni načrt?

Več informacij

Subvencionirana obrestna mera za kredite do 1,25 milijona evrov

Z izdajo garancije želijo, da se možnost pridobitve kredita poveča za tista podjetja, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje ali želijo vstopiti v nov investicijski ciklus, pojasnjujejo na skladu.

Krediti bodo imeli nižjo obrestno mero od podobnih na trgu – subvencionirana obrestna mera bo sestavljena iz 6 mesečnega euribora s pribitkom od 0,15 odstotka do 0,65 odstotka.

subvencionirana obrestna mera

Investicijski bančni krediti bodo dodeljeni do 1,25 milijona evrov, krediti z mikrogarancijo za obratna sredstva pa bodo lahko znašali največ 200.000 evrov.

Ročnost kredita bo lahko do deset let, v to pa se bo lahko vštelo tudi do 24 mesecev moratorija.

Kredite je mogoče pridobiti tako za investicije kot za obratna sredstva – za investicije v zemljišča, objekte in gradnje, za nove tehnološke rešitve, izboljšanje tržnega položaja, povečevanje konkurenčnosti. Ena od kreditnih linij je namenjena tudi financiranju nakupa zdravega jedra podjetij v stečaju, za katerega obstajajo realne možnosti za nadaljnje uspešno poslovanje s prenosom blagovne znanje, zaposlenih in znanja ter ohranitev kupcev – sam nakup opreme iz stečajne mase pa ne bo zadosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega. Podjetja so razdeljena na tista, ki so starejša od pet let (MSP 5+) in podjetja mlajša od petih let (Mladi MSP). Podjetje se ne sme ukvarjati s katero od dejavnosti, ki jih razpis ne podpira (med drugim kmetijstvo, premogovništvo, proizvodnja žganih pijač in tobačnih izdelkov, itn.) ali biti podjetje v težavah, ki je v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji.

izobraževanje

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Svoje naložbe lahko ob kreditih financirate tudi z nepovratnimi sredstvi. Kako do njih?

Več informacij

Hkrati morajo podjetja dosegati najmanj bonitetno oceno D2 (po GVIN) in imeti v bilanci stanja za leto 2014 oziroma 2015 kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7 odstotkov (omejitev ne velja za letos ustanovljena podjetja in zavode). EBITDA (finančne obveznosti proti denarnemu toku iz poslovanja za leto 2014 oziroma 2015 morajo znašati vsaj 7 ali manj ter ohranjati število zaposlenih.

Namen kreditiranja mora biti izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja iz vidika povečevanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega. Prav tako morajo imeti podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, zaprto finančno konstrukcijo, zagotovljeno likvidnost in zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

In glavna merila?

Komisija bo kredite dodeljevala do 1. decembra 2016.

Glavna merila bodo:

  • zaposleni podjetja,
  • lastna sredstva za izvedbo projekta,
  • dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje,
  • povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • višina kreditnih sredstev namenjenih financiranju obratnih sredstev v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje,
  • neposredna prodaja izven trga RS,
  • namen projekta,
  • tržna naravnanost,
  • vpliv projekta na okolje,
  • status podjetja.

Več o razpisu najdete na tej povezavi.

V prispevku SID: Dodatna in ugodnejša posojila za podjetja smo pisali tudi o novih posojilih za majhna in srednja podjetja SID banke, v prispevku
Mikro in majhni podjetniki, potrebujete ugoden mikrokredit? pa o še enem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja