Go to Top

Študentske mame, študentsko delo vam ne prinese starševskega nadomestila

Čeprav je študentsko delo s 1. februarjem 2015 dobilo novo zakonodajo in študentski servis za vsakega dijaka in študenta, ki dela preko študentske napotnice, odvajajo 15,5 odstotka prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da se oddelani čas dijakom oziroma študentom šteje v pokojninsko dobo, na podlagi tega študentske mame niso upravičene do starševskega nadomestila. Pravica do starševskega nadomestila se namreč pridobi s plačilom prispevkov za starševsko varstvo.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Če ne veste, kakšne pravice vam pripadajo, se z vami sprehodimo med goro zakonodaje, ki jih mora za dobro poslovanje poznati vsak podjetnik!

Več informacij

Preverjamo, kako je z urejenostjo študentskih družin ter katera denarna pomoč pripadajo tistim, ki so študentske mame. Ob tem velja dodati tudi, da imajo ženske, ki rodijo v času študija, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Pravice študentske mame

Na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) so pravice študentske mame naslednje:

Študentske mame, ki niso upravičene do starševskega nadomestila (porodniško nadomestilo oziroma študentske materenadomestilo za nego in varstvo otroka) in ga ne bodo izkoristili tudi očetje otroka, prejemajo starševski dodatek eno leto od rojstva otroka. Študentske mame so obvezno pokojninsko zavarovane. Starševsko nadomestilo pa lahko prejemajo le osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po zgoraj omenjenem zakonu dan pred nastopom posamezne vrste dopusta.

Študentske mame, pripadata vam starševski dodatek in pokojninsko zavarovanje!

Klikni in deli

Pravice, ki jih študentska mame lahko uveljavljajo:

  • Pomoč ob rojstvu otroka se odraža v enkratnem denarnem prejemku, namenjen nakupu obvezne opreme za novorojenca. Ta znaša 280 evrov. To pravico uveljavljata mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče. Pravica se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim rokom poroda in najkasneje 60 dni po dnevu poroda.
  • Starševski dodatek pripada staršem, ki po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka, v nekaterih primerih pa ima to pravico oče otroka (mednje sodi npr. smrt mame). Po 77. dnevu ima pravico do starševskega dodatka eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka. Ta pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka. Center za socialno delo upravičence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Starševski dodatek znaša 252,04 evra mesečno, uveljavlja pa se ga največ 30 dni pred predvidenim rokom poroda in najkasneje 30 dni po rojstvu otroka.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki ga mora zagotoviti delodajalec vsem delavcem, ne glede na obliko zaposlitve!

Več informacij
  • Otroški dodatek je določen glede na dohodke družine v preteklem oziroma predpreteklem letu. Za določitev dohodkovnega razreda mame in njenih družinskih članov se poleg starševskega dodatka štejejo tudi prejemki, kot so štipendija, denarna pomoč, delo prek študentskega servisa, nadomestila za preživnine, brezposelnost, dediščine, darila in drugi dohodki. Če študentske mame uveljavljajo pravico do otroškega dodatka za svojega otroka in z otrokom živi pri svojih starših, se mati šteje za družinskega člana pri svojih starših in starši lahko uveljavljajo pravico do otroškega dodatka tudi zanjo. Če mati, ki ima status študentke, uveljavlja pravico do otroškega dodatka za svojega otroka in živi skupaj z otrokom in očetom otroka pri svojih starših ali pri starših otrokovega očeta, se ne štejejo za družinske člane pri svojih starših oziroma pri starših otrokovega očeta. Če uveljavlja pravico do otroškega dodatka oče otroka in ima mati status študentke, se mati ne more hkrati šteti za družinskega člana pri svojih starših in pri svoji družini, ne glede na dejstvo, da s svojo družino živi pri svojih starših ali pri starših otrokovega očeta. Če mati, ki ima status študentke, uveljavlja pravice do otroškega dodatka za svojega otroka in z očetom otroka nista ustanovila življenjske skupnosti, se upoštevajo dohodki mame in dohodki otroka. Več:  Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja