Go to Top

S 1. aprilom javno naročanje bolj učinkovito in poenostavljeno

Aprila vstopi v veljavo nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki bo povečal učinkovitost in transparentnost javnega naročanja ter omejil korupcijska tveganja, zatrjujejo v obrazložitvi zakona na Ministrstvu za javno upravo (MJU), kjer so novembra lani sprejeti zakon pripravili. Nov zakon naj bi spodbujal javno naročanje tudi za inovacije, v postopek vpeljal upoštevanje socialnih in družbenih vidikov naročila ter njegovih stroškov v celotni življenjski dobi.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ste prepričani, da kot podjetnik poznate vse zakone in zakonodajo? Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili z osnovno podjetniško zakonodajo ter vas pripravili na morebitne inšpektorske obiske.

Več informacij

Javno naročanje in poenostavitev postopkov

Kot pojasnjujejo pripravljavci zakona, se novosti v ZJN-3 nanašajo predvsem na poenostavitve postopkov za naročnike in ponudnike. Naročnik bo po novem imel več možnosti pri dogovarjanju o pogojih izvedbe javnega naročila, saj bo javno naročanje prilagojenim njegovim posebnim potrebam. Hkrati pa bodo za samo izvedbo postopka določeni krajši roki za javno naročanje.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Spremembe zakona bodo omogočale tudi večjo prožnost, več možnosti in nove način naročanja. Eden od postopkov, ki bo razširjal možnosti za naročnike, bo partnerstvo za inovacije, kjer bodo naročniki lahko z javnim naročilom spodbujali raziskave in razvoj ter iskali inovativne rešitve za posamezne storitve.

Poenostavljeni pogoji bodo koristili tudi ponudnikom, in sicer zaradi zmanjšanja upravnih bremen ter zaradi lažjega dostopa do javnih naročil. Z novimi določili se bodo sedaj majhna in srednja podjetja lažje odločala za sodelovanje v postopkih javnega naročanja in tudi lažje dostopala do javnih naročil. Za sodelovanje v postopku javnega naročanja bo namreč zadoščalo, da bo ponudnik predložil le lastno pisno izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, finančnem statusu in sposobnostih. Šele, če bo ponudnik izbran, bo moral predložiti vso dokumentacijo, s katero bo dokazalo, da izpolnjuje razpisane pogoje, naročnik pa bo moral dokumentacijo preveriti le ob zaključku postopka in pred odločitvijo o oddaji naročila. Majhnim in srednjim podjetjem se bo dostop do javnega naročanja olajšal tudi s tem, da zahtevani letni promet ne bo smel biti več kot dvakrat višji od vrednosti naročila.

V postopek javnega naročanja se bo, kot predvideva zakon, vključila tudi obsežna informatizacija in elektronski dostop in pošiljanje gradiv, obvestil, listin in elektronske oddaje ponudb.

Novosti bodo tudi na področju javnega naročanja kot pomembnega dela okoljske in socialne strategije. Z novimi pravili bodo naročniki lažje uveljavljali različne vidike okoljske politike, socialnega vključevanja in inovacij. Med drugim to pomeni, da bodo pri javnem naročilu lahko zahtevali izpolnjevanje določenih okoljskih zahtev pri gradnjah, naročilu blaga in storitev ter npr. pri oddaji javnega naročila dali prednost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali določena socialna merila npr., bodo naročilo oddali ponudniku, ki bo zaposloval največje število prikrajšanih delavcev.

A ostrejši pogoji za izključevanje ponudnikov

javno naročanjeS 1. aprilom bodo vstopili v veljavo tudi ukrepi za preprečevanje navzkrižja interesov, dajanja neupravičene prednosti in korupcije. Ukrepi bodo strožji in jasneje opredeljeni. Kot pojasnjujejo pripravljavci zakona, se bodo poleg obsodbe zaradi goljufije in korupcije ter drugih kaznivih dejanj, ki spadajo med razloge za izključitev ponudnikov, upoštevali tudi naslednji razlogi:

  • neupravičeno vplivanje na izbirni postopek za dodelitve javnega naročila,
  • predložitev lažnih podatkov v okviru postopka za dodelitev javnega naročila,
  • poslovna ravnanja, ki izkrivljajo konkurenco.

Naročnik lahko po novem izključi vsako podjetje, ki teh pravil ne upošteva. Izključi lahko katerikoli gospodarski subjekt, ki ima na dan oddaje ponudbe zapadli neplačani davčni dolg 50 ali več evrov. Med razloge za izključitve pa spadajo tudi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja, ki niso bili predloženi za zadnjih pet let.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Načrtujete prijavo na javne razpise? Pri tem vam bo koristil dober poslovni načrt.

Več informacij

Poenostavljena pravila tudi na področju kulture in zdravstva

Z ZJN-3 se spreminjajo tudi javna naročila za storitve na področju sociale, kulture, zdravstva in drugih posebnih storitev, saj bodo tudi za to področje z aprilom vstopila v veljavo poenostavljena pravila. V nov zakon so vključena tudi nova pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju. V skladu z novim zakonom se bo tako lahko na primer lahko pri infrastrukturnih projektih naročnik sam odločil, ali bo naročilo oddal naročilo več malim podjetjem namesto enega samega naročila velikemu podjetju.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja