Go to Top

SID: Dodatna in ugodnejša posojila za podjetja

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) je pripravila nova posojila za podjetja oziroma natančneje – za majhna in srednje velika podjetja. S petimi razvojno-spodbujevalnimi programi financiranja SID ponuja posojila za podjetja v vrednosti od 30.000 do 10 milijonov evrov.

izobraževanje

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Na seminarju vas seznanimo, kako lahko z dodatno finančno spodbudo uspešno financirate naložbe svojega podjetja. Pridružite se nam!

Več informacij

Posojila za podjetja z daljšo ročnostjo

Posojila za podjetja imajo daljšo ročnost in nižje obrestne mere od tržnih. Ročnost kredita traja od najmanj dve do največ deset let, v nobenem programu pa ne dlje od 14. oktobra 2025.

Na SID pojasnjujejo, da namenili posojila za podjetja majhnim in srednje velikim podjetjem predvsem zato, ker imajo tovrstna podjetja največje težave s pridobivanjem posojil. Z enostavnejšim in ugodnejšim pridobivanjem posojil za majhna in srednje velika podjetja želijo na SID ohranjati in povečati njihovo konkurenčnost na svetovnem trgu. Na ta način bo tudi Slovenija deležna stabilne gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, ocenjujejo.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Posojila za podjetja s petimi različnimi programi

Na Sidu so za mala in srednja podjetja pripravili posojila oziroma kredit iz Posojilnega sklada za MSP za področje naslednjih programov:

 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 30.000 evrov na kreditojemalca, najvišji pa 100.000 evrov na kreditojemalca),
 • razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 100.001 evra na kreditojemalca, najvišji pa milijon evrov),
 • razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 30.000 evrov, najvišji pa 5 milijonov evrov na projekt),
 • razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 30.000 evrov na projekt, najvišji pa 10 milijonov evrov).

posojila za podjetjaPeti program pa je namenjen spodbujanju podjetij vseh velikosti pri razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij. Gre namreč za Razvojno spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Po podatkih SID je za ta podjetja namenjen najnižji znesek kredita 200.000 evrov na projekt, najvišji znesek pa 18.750.000 evrov na projekt.

Podjetja morajo vlogo za posojilo oddati preko spletnega obrazca, ki je dostopen tukaj.

Posojila za podjetja oziroma kdo lahko pridobi kredit?

Kot pravijo na SID lahko kredit pridobi vsaka pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Slovenije, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Pri tem mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • po velikosti sodi v kategorijo malih in srednjih podjetij (MSP),
 • ni podjetje v težavah,
 • po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
 • nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
 • ne posluje v izključenem sektorju,
 • glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje vse pogoje (razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0, razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0, razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5),
 • posluje najmanj dve polni poslovni leti oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti,
 • povprečno število zaposlenih je najmanj dva po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
 • izpolnjuje dodatne pogoje SID banke, ki so naveden v posebnih pogojih.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Na seminarju vas seznanimo z vsemi zakoni, ki jih morate poznati, če želite uspešno poslovati. Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo pripravili tudi na inšpektorske obiske!

Več informacij

Spomnimo: kaj je majhno in kaj je srednje veliko podjetje?

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah se majhna družba upošteva kot družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem let ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov,
 • vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov.

Srednje veliko podjetje ali srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov,
 • vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov.

Vir: Slovenska izvozna in razvojna banka

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja