Go to Top

Register dejanskih lastnikov še v tem mesecu

Slovenija bo na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predvidoma še ta mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov, so sporočili z Ministrstva za finance. Kot pravijo, bo register dodatno pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanju zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Register dejanskih lastnikov pa bo posledično zmanjšal tudi korupcijska tveganja.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Spoznajte osnove poslovanja na našem izobraževanju.

Več informacij

Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti? Da ne boste poslovali nepravilno, za vas pripravljamo koristne seminarje Abeceda poslovanjaNa kaj moram biti pozoren kot normiranec ter Podjetnik sem – kaj pa zdaj.

Prijava na izobraževanje

Vpis podatkov v register še novembra

Register dejanskih lastnikov bo zbirka podatkov o dejanskih lastnikih gospodarskih družb, zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti ali drugih pravnih oseb ter tujih skladov, tujih ustanov ali podobnih pravnih subjektov tujega prava. Izjema so enoosebni d.o.o., samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. Kdo mora torej sporočiti podatke o dejanskem lastniku in komu tega ni treba storiti, preberite v prispevku Register se vzpostavlja.

Register bo vzpostavila in vodila Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Poslovni subjekti bodo v ta register začeli vpisovati podatke o dejanskih lastnikih z 19. novembrom 2017. To bodo storili prek Ajpesove spletne aplikacije za vpis podatkov. Po dveh mesecih – predvidoma 19. januarja 2018 – pa bo register dostopen javnosti.

Na novo ustanovljeni poslovni subjekti bodo morali podatke v register dejanskih lastnikov vpisati v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register. Prav tako se bodo morale v roku osmih dni v register dejanskih lastnikov vpisati morebitne spremembe lastništva. Zakon pa za primere, ko podatki o dejanskih lastnikih ne bodo urejeni na ustrezen način, predpisuje tudi denarne kazni.

Register dejanskih lastnikov bo le deloma javen

Register dejanskih lastnikov bo vodil Ajpes, le deloma pa bo javen. Podatki bodo namreč dostopni predvsem nadzornikom in organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

register dejanskih lastnikov

“Z vzpostavitvijo registra bo zavezancem za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma omogočen dostop do podatkov o dejanskih lastnikih za namene izvajanja pregleda stranke ter za potrebe izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma,” so pojasnili na Ministrstvu za finance.

Register bo med drugim tudi povezal podatke z drugimi tovrstnimi registri evropskih držav. Kdaj točno se bo to zgodilo, na finančnem ministrstvu ne morejo napovedati. Države članice EU namreč različno hitro prenašajo evropsko zakonodajo v svoj pravni red.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja