Go to Top

Razpis P2 2021

Razpis P2 2021 je namenjen spodbujanju in zagonu inovativnih mladih podjetij z nepovratnimi sredstvi do 54.000 evrov. Sredstva so namenjena razvijanju produkta in lansiranju produktov na trg za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti. 12. februarja je Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpis P2 ponovno objavil v Uradnem Listu.

Informativni izračun plače

Brezplačne spletne novičke podjetja DATA d.o.o. Vam omogočijo vpogled v svet podjetništva!

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Vsak dan lahko brezplačno v vaš nabiralnik spletne pošte prejmete novičko ali dve iz sveta podjetništva! Ti pripravljajo naši pravni, davčni, računovodski strokovnjaki in so informativne in aktualne za kateregakoli podjetnika ali nekoga, ki podjetnik še ni!

Tako smo med drugim letos pisali tako o aktualnih sprememb pri oddaji letnih poročil za s.p. in d.o.o., novosti pri pridobivanju licenc za transportna podjetja, kriznih dodatkih, regresu za leto 2021, dohodnini in še veliko več!

Prijavite se na www.data.si!

Informativni izračun dohodnine

Razpis P2 2021 je namenjen komu?

Zagonska spodbuda, kot je razpis P2 2021, je namenjen mikro in malim podjetjem, ki so bila registrirana v obdobju od 1.1.2020 do vključno 15.3.2021 in dodatno izpolnjujejo še naslednje pogoje:

    • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo probleme kupcev
    • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
    • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
    • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Potrebujete pomoč pri pisanju poslovnega načrta? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Podjetje, ki bo izpolnilo pogoje za razpis P2 2021, bo lahko prejelo največ 54.000 evrov veliko subvencije v treh tranšah – 10.000 evrov, 12.000 evrov in 32.000 evrov. Sredstva bo prejelo podjetje za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo. Te faze so realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava razvoja produkta (MVP) in testiranja, zaključek razvoja ter vstop na trg. Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov posamezne razvojne faze.

Informativni izračun za normirance

Pred-selekcijski postopek za razpis P2 2021

Podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2021, se morajo do 18.3.2021 prijaviti v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2021. To se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu. Predstavitev je namenjena zbiranju točk, ki se nato upoštevajo pri javnem razpisu.

Sama oddaja vlog nosi rok 13.4.2021 do 14:00 ure. Takrat bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka. Podpis pogodbe prijavitelja obvezuje na brezplačno sodelovanje z mentorjem. Podjetja pa imajo možnost koristiti tudi brezplačne specializirane programe usposabljanja.

Pravni nasvet

Razpis P2 2021- sredstev bo dovolj za 40 mladih in inovativnih podjetij!

Za javni razpis P2 je zagotovljeno 2,16 milijonov evrov sredstev. To bo predvidoma zadostovalo za 40 novonastalim in tehnološko najbolj naprednih podjetij. Razpis P2 je namenjen hitrejšemu in intenzivnejšemu razvoju produkta in izboljšanju tržnega položaja podjetja.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja