Go to Top

Ste podjetnik in iščete vire financiranja ali sredstva za zagon?

Podjetniki navadno pred ustanovitvijo podjetja raziščejo finančni izgled posla s katerim začenjajo in se zanimajo za sredstva, ki jih namenja država za spodbujanje podjetništva. Največkrat podjetniki ne vedo, kje se nahajajo informacije o finančnih sredstvih. Pripravili smo seznam nekaterih ustanov ali organizacij, ki lahko predstavljajo vire tako zagonskih sredstev kot pomoči.

Informativni izračun dohodnine

Tipi podpore države in podjetij, ki so jim sredstva na voljo

Finančna podpora države se razlikuje glede na tip ali usmerjenost podjetja. Načeloma gre za financiranje novih podjetij, ki se razlikuje glede na to ali gre za inovativno podjetje, kjer so spodbude v glavnem v obliki subvencij, ali gospodarski zagon oz. internacionalizacijo podjetja, ko so sredstva pretežno v obliki povratnih sredstev.

Iščete zanesljivo računovodsko svetovanje?

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

V spodnji preglednici smo navedli ponudnika določenih sredstev z razlago katerim subjektom je spodbuda namenjena. Veliko informacij najdete tudi na njihovih spletnih straneh, nikakor pa ne pozabite na lokalno okolje, saj podjetniki kljub temu največkrat posežejo prav po sredstvih iz njega.

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)Pridobivanje tako povratnih kot nepovratnih sredstev na podlagi razpisov.

Tematična področja : Podjetništvo in tehnologija, regionalno in socialno podjetništvo, lesarstvo, turizem in internacionalizacija.
Občine in lokalne spodbudeRazpisi in natečaji- sredstva za tako vladne kot ne-vladne organizacije.
EU skladiPridobivanje EU sredstev in podpora pri pridobivanju teh sredstev.
Sredstva se nudijo: mladim, mikro, malim in srednjim podjetjem, delodajalcem, brezposelnim kot tudi zaposlenim, raziskovlnim ustanovam, kmetom, gozdarjem in ribičem.
Kohezijski skladiSkladi, ki podeljujejo sredstva za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanja trajnostnega razvoja. Tematične usmeritve razpisanih sredstev so predvsem iz področja infrastrukture in okolja (energetika, promet, energetska učinkovitost, uporaba obnovljive energije ipd.)
Evropski sklad za regionalni razvojSredstva za čezmejno, mednarodno in med-regijsko sodelovanje.
Slovenski regionalno razvojni skladPovratna sredstva za začetne investicije na področju podjetništva, kmetijstva, regionalnega razvoja in tudi garancijske sheme ter pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi.
Slovenski podjetniški skladSredstva oz lažji dostop do virov financiranja kot npr. zagonske spodbude, semenski kapital, tvegan kapital, mikrokrediti ter garancije.
Dostopanje do teh spodbud je navadno urejeno pri bankah.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeUsposabljanja in subvencije oz. sredstva za samozaposlitev.

Pravni nasvet

Pogoje za prijavo in zahteve za sredstva najdete na spletnih straneh organizacij, kjer so tudi navedeni kontakti za podrobnejša vprašanja. Glede informacij o vavčerjih si preberite prispevek Vavčerji – nove enostavne spodbude malih vrednosti za MSP.

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja