Go to Top

Računovodsko poročanje se ne preneha tudi poleti – poznate vse roke?

Računovodsko poročanje zunanjim inštitucijam seveda tudi poleti ne preneha. V skladu z zakonskimi akti morajo podjetja še vedno oddajati predpisana poročila. Ker si želimo, da se na dopustniške dni pravočasno pripravite, smo v nadaljevanju pripravili koledar za plačila in računovodsko poročanje.

Potrebujete pomoč računovodstva? Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Izračunajte si vašo plačo!

Koledar obveznosti za računovodsko poročanje JULIJ 2023 –  prva polovica julija

DATUM POROČANJE/DOGODEK
14.07.
 • Intrastat: poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2023.
15.07.
 • Obračun in plačilo (v 5 dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2023 (Obrazec OPSVZ).
 • Obračun in plačilo (v 5 dneh) pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2023.
 • Obračun in plačilo prispevkov (v 5 dneh) za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za junij 2023 (Obrazec OPSVL).
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2023.
17.07.
 • Poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu juniju 2023.
 • Oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2023.
18.07.
 • (Oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-O). Plačilo prispevkov v 5 dneh.
20.07.
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2023.
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2023.
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2023.
 • Poročanje o obračunu DDV: Obrazec DDV-O za junij 2023 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2023 (op. plačilo DDV je 30.07.).
 • Obrazec DVP: Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2023.
 • Obrazec SN11-T: Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2023.
 • Obrazec SN22-T: Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2023.
 • Obrazec BST: Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferjih z nerezidenti za junij 2023.
 • Obrazec KRD: Poročanje o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2023.

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

Koledar obveznosti za računovodsko poročanje JULIJ 2023 – druga polovica julija

13.07.-20.07.
25.07.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za junij 2023.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za junij 2023.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za junij 2023.
 • Oddaja Obračuna davka na motorna vozila za junij 2023.
31.07.
 • Poročanje o DDV: Obračun DDV-O za junij 2023.
 • Obrazec PD–OO: Poročanje o dobavah (76.a člen) za junij 2023.
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2023.
 • Obrazec 1A: Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2023 – podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači.
 • Obrazec 1-ZAP/M: Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2023.

Kako odpreti s.p.?

davčno svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Če pa potrebujete pomoč na področju zakonodaje se pa obrnite na pravne svetovalce podjetja Data! Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Koledar obveznosti za računovodsko poročanje AVGUST 2023 – prva polovica avgusta

DATUM POROČANJE/DOGODEK
14.08.
 • Intrastat: Poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2023.
16.08.
 • Poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu juliju 2023.
 • Oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu julij 2023.
 • Obračun in plačilo (v 5 dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za julij 2023.
 • Obračun in plačilo (v 5 dneh) pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za julij 2023.
 • Obračun in plačilo (v 5 dneh) prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za julij 2023 (Obrazec OPSVL).
 • Obračun in plačilo požarne takse za julij 2023.
18.08.
 • (Oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-O). Plačilo prispevkov  v 5 dneh.
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2023.
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2023.
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2023.
 • Poročanje o obračunu DDV; obrazec DDV-O za junij 2023 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2023 (op. plačilo DDV je 31.08.).

Izračun minimalne plače 2023

Koledar obveznosti za računovodsko poročanje AVGUST 2023 – druga polovica avgusta

11.08.-18.08.
21.08.
 • Obrazec DVP: Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2023.
 • Obrazec SN11-T: Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2023.
 • Obrazec SN22-T: Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2023.
 • Obrazec BST: Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferjih z nerezidenti za julij 2023.
 • Obrazec KRD: Poročanje o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2023.
25.08.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za julij 2023.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za julij 2023.
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za junij in julij 2023.
31.08.
 • Obrazec 1A: Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2023 – podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači.
 • Obrazec 1-ZAP/M: Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2023.
 • Poročanje o DDV: Obračun DDV-O za julij 2023.
 • Obrazec PD–O: Poročanje o dobavah (76.a člen) za julij 2023.
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2023.
 • Oddaja Obračuna davka na motorna vozila za julij 2023.
 • Oddaja letnih poročil za gospodarske družbe, zavezane k reviziji in konsolidirano letno poročilo.

Koliko regresa vas čaka v 2023?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja