Go to Top

Prepoved konkurence – kaj sta konkurenčna prepoved oz. klavzula?

Prepoved konkurence opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih

Prepoved konkurence – poznate pojma konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula? Za kakšno prepoved konkurence gre v enem in drugem primeru? Kaj pravi Zakon o delovnih razmerjih? Mimogrede, delovnopravna zakonodaja je le eno izmed področij, kjer vam lahko pomagajo naši pravni svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na Dati!

Obstajata zakonska in pogodbena prepoved konkurence oz. konkurenčne dejavnosti

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) prepoved konkurence opredeljuje kot konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo. Pri konkurenčni prepovedi gre za zakonsko prepoved konkurence oz. konkurenčne dejavnosti, pri konkurenčni klavzuli pa za pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti. Kakšna je razlika?

Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem!

Prepoved konkurence – kaj je konkurenčna prepoved?

Zakonska prepoved konkurence oz. konkurenčne dejavnosti je opredeljena v 39. členu ZDR-1, in sicer je določeno, da med trajanjem delovnega razmerja, delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo (ali bi lahko pomenili) konkurenco za delodajalca. Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, ki je nastala z delavčevim ravnanjem. In sicer v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla oz. v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Preberite tudi – Vračilo regresa, kdaj je treba regres vrniti?

pravno svetovanje

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Prepoved konkurence v pogodbi oz. konkurenčna klavzula

V pogodbi o zaposlitvi se lahko delavec in delodajalec prav tako dogovorita za prepoved konkurence oz. prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti. To pride v poštev, če delavec pri svojem delu ali zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja ter poslovne zveze. Prepoved konkurence oz. opravljanje konkurenčne dejavnosti je možno po prenehanju delovnega razmerja. Gre za t.i. konkurenčno klavzulo. Ta se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. In le za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca. Prepoved konkurence oz. konkurenčna klavzula se lahko pod določenimi pogoji, najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi pisno dogovori tudi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, kadar se pogodba o zaposlitvi za določen čas sklepa z vodilnim delavcem, poslovodno osebo ali prokuristom ali za opravljanje projektnega dela. Prepoved konkurence v obliki konkurenčne klavzule mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. Če konkurenčna klavzula ni v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena.

Preberite še – Je izobrazba pogoj za odprtje s.p.?

Prepoved konkurence in nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

V kolikor spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. To se določi s pogodbo o zaposlitvi in znaša najmanj tretjino mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Če se denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ne določi s pogodbo zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja.

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Prepoved konkurence – prenehanje konkurenčne klavzule

Prepoved konkurence – o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule se lahko delodajalec in delavec sporazumno dogovorita. V kolikor delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula (prepoved konkurence) preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja