Go to Top

Prenosljivi turistični boni

Prenosljivi turistični boni – na kaj morate paziti pri uveljavljanju?

Prenosljivi turistični boni oziroma boni za dopust se bodo lahko, po zadnjih informacijah s strani Vlade RS, uveljavljali  najkasneje od 15. junija dalje. Na koga vse so prenosljivi turistični boni? Na kakšne podrobnosti je potrebno paziti pri njihovem uveljavljanju?

Obračunajte si plačo!

Prenosljivi turistični boni so prenosljivi le na osebe, ki izpolnjujejo pogoje

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Prenosljivi turistični boni so lahko uporabljeni s strani upravičenca, ki je lahko le oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020. Prenos bona je možen na osebo, ki izpolnjuje te pogoje.

Prenosljivi turistični boni v ravni vrsti, do drugega kolena

Bone lahko prenesete na vašega sorodnika. Prenosljivi turistični boni so lahko podarjeni med sorodniki v ravni vrsti, do drugega kolena. To pomeni stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki, zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Mladoletni osebi bo bon vnovčil skrbnik

Oseba, ki je ali bo v letu 2020 polnoletna, bo upravičena do 200 evrov v okviru tega ukrepa. Oseba mlajša od 18 let pa le do 50 evrov. Za mladoletne bon unovči skrbnik na podlagi izjave.

Prenosljivi turistični boni ne bodo povzročilo posledic pri dohodnini upravičenca

Od bona se ne bo plačalo dohodnino,  ne šteje se v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev. Upravičencu, ki še nima davčne številke, se le- ta dodeli po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz CRP.

podjetniško svetovanje

Med 1. junijem in 31. decembrom se lahko koristijo prenosljivi turistični boni

Prenosljivi turistični boni se lahko uporabljajo le pri ponudniku na področju turizma, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, v register nastanitvenih obratov, pri AJPES-u, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po SKD 2008:

  • Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov (SKD 55.100),
  • Počitniški domovi in letovišča (SKD 55.201),
  • Turistične kmetije s sobami (SKD 55.202),
  • Oddajanje zasebnih sob gostom (SKD 203),
  • Planinski domovi in mladinska prenočišča (SKD 55.204),
  • Druge nastanitve za krajši čas (SKD 55.209),
  • Dejavnost avtokampov, taborov (SKD 55.300).

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Ponudnik storitve je dolžan hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave…

Bon se smatra kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. Najpozneje v 30 dneh bo izvedeno povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov.

Prenosljivi turistični boni se bodo lahko unovčili bodisi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ne dopušča ponudniku zaračunavanju višjih cen v primeru koriščenja takšnih bonov, kot tudi ne izplačilo v denarju od Republike Slovenije.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kadar so prenosljivi turistični boni koriščeni pri ustreznem ponudniku, je ponudnik dolžan hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade Republike Slovenije, do poteka zastaralnega roka za nadzor iz sedemnajstega odstavka tega člena in 82. člena ZIUOOPE zakona.

Ponudnik storitve prejme sredstva na podlagi potrditve upravičenca v elektronskem sistemu FURS ali na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja