Go to Top

Prenos s. p. po novem tudi na katerokoli tretjo osebo

V praksi se se srečujemo z veliko primeri, ko želijo samostojni podjetnik zaradi upokojitve ali katerih drugih razlogov opraviti prenos s. p. oziroma dejavnost na zakonca, izvenzakonskega partnerja ali otroke. Zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)  je od 8. 8. 2015 mogoč prenos s. p. celo na katerokoli drugo fizično osebo.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali poznate zakonodajo, ki v Sloveniji kroji poslovanje podjetij? Na seminarju vam na kratko predstavimo zakonodajo, ki jo mora poznati vsak podjetnik, nato pa se posvetimo temu, kako ravnati, ko se na obisk najavijo inšpektorji.

Več informacij

Kako se v praksi izvede prenos s. p.?

V praksi se prenos s. p na drugo osebo izvede s pogodbo v obliki notarskega zapisa. Pogodba je sklenjena med podjetnikom razpolagalcem in podjetnikom prevzemnikom.

Po novem se lahko s. p. prenese na katerokoli fizično osebo, ki prevzame tudi vse obveznosti.

Klikni in deli

Kaj mora vsebovati pogodba o prenosu s. p.?

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Pogodba mora biti vedno v notarski obliki in mora vsebovati:

  • Firmo in sedež podjetnika.
  • Izjavo o prenosu z natančnim opisom podjetja ali delov podjetja, ki se prenaša (premoženje, pravice in obveznosti), in njegovo vrednostjo (premoženje, pravice in obveznosti na dan obračuna prenosa podjetja).
  • V primeru prenosa podjetja se ponavadi dodaja tudi njegova letna ali vmesna bilanca stanja in morebitne druge listine ali ustrezni računovodski izkazi, ki ne smejo biti starejši od treh mesecev.
  • V primeru prenosa dela podjetja se dodaja tudi natančen opis dela, ki se prenaša.
  • Morebitno izrecno soglasje podjetnika razpolagalca, da prevzemniku dovoljuje uporabljati v firmi svoje ime in priimek, ter matično številko.
  • Nameravan prenos mora podjetnik razpolagalec objaviti vsaj 15 dni prej pri Ajpesu in priložiti pogodbo o prenosu, podjetnik prevzemnik pa vložiti prijavo za vpis prenosa. Rok za najavo se je skrajšal na 15 dni iz treh mesecev.
  • V primeru prenosa celotnega podjetja AJPES po uradni dolžnosti tudi izbriše podjetnika razpolagalca iz Poslovnega registra, pri delnem prenosu pa podjetnik razpolagalec ostane vpisan.
  • Zaradi varstva upnikov je predpisan, da mora razpolagalec ohraniti osebno odgovornost.
  • Podjetnik razpolagalec tudi po prenosu podjetja z vsem svojim premoženjem odgovarja za obveznosti, ki so nastale do dneva vpisa prenosa v Poslovni register. Za obveznosti po tem dnevu pa odgovarja podjetnik prevzemnik. Podjetnik prevzemnik postane tudi univerzalni pravni naslednik.

prenos s. p.

Univerzalno pravno nasledstvo in prenos dejavnosti

S prenosom na podjetnika prevzemnika pride tako do prenosa s. p. kot tudi vseh pravic in obveznosti v zvezi z dejavnostjo. To pomeni, da podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem prevzemnika.

V kolikor podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale v zvezi s podjetjem pred vpisom podjetja, pa odgovarja zanje podjetnik razpolagalec z vsem svojim premoženjem.

Vir:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 55/15)
Prosojnice Osnovne značilnosti d. o. o. (Mirjana Novović)

DATA d.o.o.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja