Go to Top

Postopek zaposlovanja tujcev – kdo sodeluje v postopku?

Postopek zaposlovanja tujcev je vprašanje, ki ga delodajalci v Sloveniji pogosto naslovijo na naše podjetje. Obstaja namreč več postopkov, saj je proces zaposlovanja tujcev odvisen predvsem od delovnega mesta, načina zaposlitve in nacionalnosti osebe. Veste na katero inštitucijo morate nasloviti vlogo, če želite v svojem podjetju zaposliti tujca?

Opravite informativni izračun plače!

Postopek zaposlovanja tujcev – EU državljani

Postopek zaposlovanja tujcev – EU državljanov – je izenačen s postopkom zaposlovanja slovenskih državljanov. Državljani EU imajo enake pravice in obveznosti kot domači zaposleni. Za zaposlitev EU državljana je potrebno pripraviti primerno pogodbo o zaposlitvi. Ta vključuje njegovo slovensko EMŠO in davčno številko. Prijavo v obvezna socialna zavarovanja je treba opraviti preko obrazca M-1. Odda se ga na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) preko portala e-VEM ali pa osebno z obiskom SPOT točke v Sloveniji. EU državljan bo tako kot slovenski državljan moral opraviti seminar varstva pri delu in zdravniški pregled pred samim nastopom na delu. Če EU državljan še nima urejenega dovoljenja za začasno prebivanje, bo moral pri pristojni upravni enoti oddati vlogo za potrdilo o začasnem prebivanju v roku 90 dni od naselitve v Sloveniji.

Enak postopek velja tudi za vse državljane tretjih držav, ki imajo prost dostop do trga dela. To so:

  • osebe z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji;
  • osebe z dovoljenjem za delo izdanim na podlagi 14. člena ZZSDT;
  • osebe, ki imajo dovoljenje za prebivanje kot ožji družinski član slovenskega ali EU državljana.

Osebe s prostim dostopom do trga dela se lahko zaposlijo pri kateremkoli delodajalcu na enak način kot lokalni prebivalci.

Veste, kakšen regres vas čaka v 2023?

pravno svetovanje

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Postopek zaposlovanja tujcev – državljani tretjih držav

Podjetje, ki želi v Sloveniji začeti postopek zaposlovanja tujcev iz držav, ki niso članice EU, mora za njih predhodno dobiti dovoljenje za delo in bivanje. Postopek začne delodajalec in namreč s kontrolo trga dela. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) preveri, ali za dotično delovno mesto obstaja primeren kandidat, ki je v Sloveniji prijavljen kot brezposelna oseba. Če takega kandidata ni, lahko delodajalec odda vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje pri pristojni upravni enoti. Tujec lahko vlogo vloži tudi pri pristojnem veleposlaništvu v tujini. V postopku izdaje dovoljenja sodelujeta tudi upravna enota kot ZRSZ. Šele, ko je izdano soglasje k zaposlitvi ter dovoljenje za prebivanje, delodajalec tujca lahko zaposli. Postopek je potem enak kot pri zaposlenem iz Slovenije – sledi prijava v zavarovanje (M-1), zdravniški pregled, pridobivanje davčne številke in seminar varstva pri delu. Podjetje Data je skoti leta nudile te storitve za tujce mnogim podjetjem. Če potrebujete pomoč tudi vi nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Postopek zaposlovanja tujcev – državljani Srbije in BIH

Postopek zaposlovanja tujcev iz Srbije in BIH pa se nekoliko razlikuje od zaposlovanja drugih tujcev iz tretjih držav. Z državama ima namreč Slovenija sklenjen sporazum o zaposlovanju in je zato sam postopek zaposlovanja tujcev nekoliko drugačen. Postopek se še vedno začne s kontrolo trga dela pri ZRSZ, ki poda informacijo, če obstajajo lokalni  kandidati, ki so primerni za zaposlitev. V kolikor kandidatov ni, delodajalec vloži vlogo za dovoljenje za delo pri ZRSZ. Obenem pa ZRSZ v postopek vključi tudi pristojno službo (NSZ v Srbiji in ARZ v BIH), ki prav tako preverijo dokumentacijo za izdajo dovoljenja za delo. Državljan Srbije in BIH mora biti med postopkom prijavljen kot brezposelna oseba v svoji državi. Ko je dovoljenje za delo izdano, je potrebno vložiti še vlogo za dovoljenje za prebivanje. To lahko naredi delodajalec pri pristojni upravni enoti ali pa jo vloži tujec sam pri pristojnem veleposlaništvu. Šele, ko je dovoljenje za prebivanje izdano, lahko delodajalec zaposli tujca iz Srbije ali BIH v svojem podjetju. Potem sledi prijave v zavarovanje (M-1), zdravniški pregled, pridobivanje davčne številke in seminar varstva pri delu.

Potrebujete pravni nasvet? Tega vam lahko pripravijo naši svetovalci!

Postopek zaposlovanja tujcev – tujci, ki v Sloveniji že imajo dovoljenje za prebivanje

Obstaja pa tudi postopek zaposlovanja tujcev, ki v Sloveniji že imajo dovoljenje za prebivanje, ki pa ni izdano iz razloga zaposlitve (študij, združitev družine, drugi utemeljeni razlogi, …). Tudi tak tujec se v Sloveniji lahko zaposli, a mora pred zaposlitvijo pridobiti informativni list, ki služi kot dovoljenje za delo. Delodajalec mora tudi zanj opraviti kontrolo trga dela pri ZRSZ in če ni primernih kandidatov za izbrano delovno mesto, lahko tujec na pristojni upravni enoti prevzame informativni list. Ob prevzemu mora spremeniti kartico dovoljenja za prebivanje, da se nanjo dopiše tudi dovoljenje za delo. Ko ima tujec urejeno novo dovoljenje za prebivanje, ga delodajalec lahko zaposli, urediti pa mora tudi vse druge formalnosti (zdravniški pregled, seminar varstva pri delu, prijava v obvezna zavarovanja).

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja