Go to Top

Tudi popoldanski s. p. ima lahko fizično trgovino

Fizično trgovino lahko odpre tudi oseba, ki ima registriran popoldanski s. p.. Pomembno je, da obratuje v odpiralnem času, ki je vnaprej določen in vidno označen. Za delo pa lahko zaposli tudi drugo osebo.

>>> Razlike med različnimi poslovnimi oblikami – s. p., d. o. o., popoldanski s. p. – natančno pojasnjujemo na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Prvi korak: ustanovitev podjetja

Če bi želeli imeti fizično trgovino, v njej pa prodajati različne izdelke, morate seveda svojo dejavnost najprej ustrezno registrirati. Za to imate več možnosti. Ustanovite lahko družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), registrirate s. p. (samostojni podjetnik), ali pa popoldanski s. p.. Katerokoli izmed navedenih oblik lahko brezplačno ustanovite na VEM točki DATA.

Poleg osnovnih podatkov vašega novega podjetja, boste pri postopku ustanovitve morali navesti tudi dejavnosti, ki jih boste opravljali. Verjetno veste, da se te izbirajo iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008). Če boste imeli fizično trgovino, v kateri boste kupljeno blago nadalje prodajali  potrošnikom, gre za t. i. trgovina na drobno. Katero dejavnost točno boste registrirali, je odvisno od izdelkov, ki jih boste v njej prodajali.

Popoldanski s. p. ima lahko fizično trgovino

Za odprtje popoldanskega s. p. se lahko odloči le posameznik, ki je redno zaposlen za polni delovni čas, to je 40 ur na teden. Dejavnost registrira zato, da lahko legalno izstavlja račune za izdelke oziroma storitve, ki jih opravlja v popoldanskem času. Najpogosteje gre za različne hobije oziroma za dodatno delo ob službi.

>>> Pavšalni prispevki 2018: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?

Ne glede na to, pa lahko oseba, ki ima popoldanski s. p., odpre fizično trgovino. Ta je lahko odprta le v popoldanskem času oziroma takrat, ko podjetnik ni v službi. Lahko pa za delo v svoji trgovini zaposli drugo osebo.

>>> Preden se podate v podjetništvo vam priporočamo obisk naših izobraževanj Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo ter Abeceda poslovanja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Drugi korak: določitev odpiralnega časa

Zakon o trgovini pravi, da trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov.

Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z Zakonom o delovnih razmerjih.

trgovinoUpoštevati mora tudi določila kolektivne pogodbe s področja trgovinske dejavnosti. Zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa. Upoštevati pa mora tudi aneks h kolektivni pogodbi, ki določa dneve, ko morajo trgovine biti zaprte!

Pomembno je še, da je odpiralni čas objavljen na vidnem mestu pri vhodu v trgovino.

Tretji korak: zaposlitev sodelavca

Popoldanski s. p. lahko, prav tako kot redni s. p., zaposluje za polni ali pa za krajši delovni čas od polnega. Pri delu pa mu lahko pomaga tudi družinski član v okviru kratkotrajnega dela.

Za čas, ko bo v njegovi trgovini delavec zaposlen, ga mora podjetnik prijaviti v zavarovanje. To lahko uredi tudi na VEM točki DATA. K nam prinese podpisano pogodbo o zaposlitvi in podatek, kaj je po izobrazbi njegov bodoči zaposleni.

Podjetniški strokovnjaki nato izpolnijo prijavo v zavarovanje z M1 obrazcem, podjetnik to vlogo podpiše in nato s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po klasični pošti na naslov podjetja dobi Potrdilo o prijavi v zavarovanje delavca. Kopijo potrdila izroči delavcu, en izvod računovodji, original pa hrani v kadrovski mapi delavca.

Pred nastopom dela delavca pošlje še na usposabljanje iz varstva pri delu in na zdravniški pregled. Več informacij dobite tudi v prispevku Popoldanski s. p. in zaposlitev delavca.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja