Go to Top

Kako so registrirani poklici kot je notar?

Vsi smo tu in tam morali do notarja zaradi take ali drugačne overitve dokumentov. Ali veste, kako je organiziran notar ali notarska pisarna iz pravno organizacijskega vidika? Kako se izoblikuje cena, ki jo notar zaračunava in morda katere postopke lahko opravite tudi na naši VEM točki ter katere postopke registracije morate nujno opraviti pri notarju in katerih ne?

Informativni izračun plače

Notar je zadolžen za sestavljanje listin javnega značaja v obliki zapisov, notarskih zapisnikov in notarskih potrdil. V posebnih primerih lahko na zahtevo strank pa sme notar sestavljati tudi zasebne listine ali zastopati stranke v nepravdnih zadevah pred sodišči in v primeru nespornih zadevah pred drugimi državnimi organi , a le v primeru listin, ki jih je sam sestavil.

Osebe katerim je podeljeno javno zaupanje morajo izpolnjevati tudi pogoje…

Notarji opravljajo svojo dejavnost kot t.i. »svobodni poklic« in se tako ne štejejo med podjetnike. Tako notar opravlja dejavnost osebno, neodvisno in s polno osebno odgovornostjo.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Notar je fizična oseba, ki jo imenuje na prosto mesto minister pristojen za pravosodje. Notar mora biti vpisan v imenik notarjev pri Notarski zbornici Slovenije. Izpolnjevati mora tudi pogoje državljanstva Republike Slovenije (ali druge države članice EGP, Švicarske konfederacije ipd.). Mora biti tudi poslovno sposoben in aktivno obvladati slovenski jezik. Imenuje se lahko samo oseba, ki ni še dopolnila 64 let in jo lahko opravlja do dopolnitve 70 let starosti. Notar mora tudi uporabljati ustrezno opremo in prostore.

Notar mora za imenovanje imeti opravljen pravniški državni izpit. Do njega lahko dostopa med drugimi po pridobljenem naslovu univerzitetnega diplomiranega pravnika, strokovnega naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava ali strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa. Drugi pogoji se razlikujejo glede na to ali je kandidat opravil pripravništvo na sodišču ali ne, ter ali je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv oziroma državni izpit iz javne uprave.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Oseba, ki naj bi bila imenovana za notarja, mora izpolnjevati tudi zahtevo, kjer je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da je zaupanja vreden. Tako naj bi notarsko delo opravljal strokovno in pošteno. Notar ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se kazenska sankcija po zakonu ne izbriše. Ustreznost osebe se preverja s pomočjo komisije, imenovane s strani ministra pristojnega za pravosodje.

Notar – cena storitve je določena v notarski tarifi

Notar ne določi cene svoje storitve, saj je ta določena s strani ministrstva pristojnega za pravosodje in javno objavljena v Uradnem listu. Tarifo sprejme spremembo tarife ob predhodno pridobljenem mnenju Notarske zbornice Slovenije, a je pri njeni določitvi tudi neodvisen.

Pravni nasvet

VEM točka vsekakor lahko zamenja obisk notarja, kadar…

Obisk notarja boste lahko zamenjali za našo VEM točko, kadar boste želeli overiti izjavo lastnika objekta, ko boste postopek registracije podjetja opravljali na naši VEM točki. Ta izjava bo sicer morala biti overjena s strani lastnika v primeru, ko boste želeli registrirati podjetje kot je s.p. ali d.o.o. ali pa spremeniti naslov podjetja in to na naslov objekta, katerega (delni) lastnik niste. To Vam privarčuje obisk notarja in poleg tega je postopek pri nas tudi brezplačen.

K notarju morajo osebe…

V kolikor boste ustanavljali družbo z omejeno odgovornostjo s posebnimi določili (pri delitvi dobička, podrejenosti katerih družbenikov ipd.) ter v kolikor bosta ustanovitelja družbe osebi v zakonski ali zunajzakonski zvezi, boste morali do notarja, saj takih postopkov ne smemo opravljati na naši VEM točki.

Pravna podlaga

  • Zakon o notariatu (ZN)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja