Go to Top

Pogoji za odprtje podjetja – kdo lahko ustanovi podjetje?

Pogoji za odprtje podjetja

Pogoji za odprtje podjetja so pogosto vprašanje, ki ga referentom DATA točke zastavljate bodoči podjetniki. Ne glede na to, ali se odločate za ustanovitev d.o.o. ali odprtje s.p. Referenti DATA točke velikokrat pojasnjujemo, da izobrazba ni med pogoji za odprtje podjetja. Je pa dostikrat izobrazba pogoj za opravljanje določenih dejavnosti, ki jih namerava podjetnik opravljati v okviru svojega podjetja.

Ustanovitev podjetja

Pogoji za odprtje podjetja na DATA točki

Pogoji za odprtje podjetja na DATA točki, ki se nanašajo na izvedbo postopka registracije podjetja so:

Postopek registracije d.o.o. ali s.p. je voden postopek na DATA točki in traja 30 minut.

Pretvorite bruto plačo v neto!

podjetniško svetovanje

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Pogoji za odprtje podjetja in kaj pravi ZGD-1?

Kako pa so pogoji za odprtje podjetja opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah? ZGD-1 v prvem odstavku 10a. člena navaja, da lahko podjetje ustanovi oseba:

  • ki ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
  • ki ni bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;

koliko kilometrine vam pripada v letu 2023

  • ki ni neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki ji ni bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
  • ki ni bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Informativni izračun za normirance

Pogoji za registracijo podjetja in pomoč pri tolmačenju zakonodaje

Predno pride oseba na registracijo s.p. ali d.o.o. na DATA točko, se mora temeljito pozanimati, kakšni so pogoji za odprtje podjetja, ki jih določa ZGD-1. Pri tolmačenju zakonodaje so bodočim podjetnikom vedno na voljo individualna svetovanja naših pravnih strokovnjakov. Bodoči podjetniki zato nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01/600-1530 in zahtevajte ponudbo za individualno svetovanje.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja