Go to Top

Plovila za opravljanje dejavnosti – kaj je potrebno urediti?

Plovila so del osnovnih sredstev

Plovila morajo biti vpisana v register plovil, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo. Mednje štejemo večje čolne, jahte, ribiške, vojaške ali trgovske ladje. Lastniki plovil so lahko fizične ali pravne osebe. Fizične osebe jih uporabljajo praviloma za lastne potrebe, medtem ko jih pravne osebe običajno registrirajo za namene opravljanja dejavnosti. Kot ostala osnovna sredstva, mora biti v registru osnovnih sredstev tudi plovilo razvrščeno med opredmetena osnovna sredstva družbe.

Informativni izračun plače

Lastniki plovil – fizične osebe

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Lastniki plovil, ki so fizične osebe, morajo ta prijaviti v evidenco plovil pri Upravi RS za pomorstvo. V kolikor gre za manjši čoln ga ni potrebno vpisati, če:

  • pripada čoln drugemu plovilu (tender);
  • gre za športni veslaški čoln ali kajak;
  • je krajši od 3 metrov (razen če ima motorni pogon z močjo večjo kot 3,7 kW).

Želite registrirati s.p.?

Če ima fizična oseba v lasti plovilo, ki je daljše kot 5 metrov mora prijavo Finančni upravi RS urediti preko obrazca “Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu. To je potrebno storiti zgolj v primeru, če plovilo ni vpisano v evidenco plovil pri Uradu za pomorstvo ali pri upravni enoti za plovila namenjena plovbi po celinskih vodah.

PREBERITE TUDI: ZA KATERE DEJAVNOSTI JE POTREBNO OBRTNO DOVOLJENJE?pravno svetovanje

ZASLUŽITE DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Na podlagi ugotovljenega lastništva plovil Finančna uprava RS najpozneje do 28. februarja tekočega leta odmeri davek po uradni dolžnosti na podlagi pridobljenih podatkov iz vseh prej omenjenih evidenc. Odmerjeni davek mora fizična oseba plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.

Davčna obveznost se pri posameznem davku znižuje glede na njegovo življenjsko dobo. Po vsakem dopolnjenem letu starosti se zniža za 5%, vendar preostanek ne sme biti nižji od 50% davčne obveznosti za novo plovilo.

Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo – novost

Lastniki plovil – pravne osebe

Pravne osebe praviloma investirajo v plovila zaradi opravljanja dejavnosti, se pravi zaradi doseganja prihodkov v okviru svoje registrirane dejavnosti. Enako kot fizične osebe, morajo tudi pravne osebe opraviti vpis v evidenco plovil pri Uradu RS za pomorstvo (luška kapitanija Koper, Izola ali Piran) ali pristojni Upravni enoti za plovila namenjena plovbi po celinskih vodah. Finančna uprava RS bo podatke iz navedenih evidenc pridobila po uradni dolžnosti.

V kolikor ima pravna oseba namen uporabe plovil v namen opravljanja dejavnosti, mora imeti v svojih aktih naslednje dejavnosti:

77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

50.100 Pomorski potniški promet

50.300 Potniški promet po celinskih vodah

93.190 Druge športne dejavnosti

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Davek na plovila se ne plačuje, v kolikor je namen uporabe plovila opravljanje dejavnosti. Če pa je pravna oseba investirala v plovilo kot naložbo ali za zasebno rabo (lastnikov, zastopnikov in drugih povezanih oseb), pa se davek plačuje na podlagi odločbe Finančne uprave RS.

Izračun davka na vodna plovila in dodatni davek od plovil

Izračun davčne obveznosti je predpisan. Upošteva se dolžina plovil, moč pogona in splošna obveznost za davek. Obveznost se ugotavlja za vsako koledarsko leto.

višina letne obveznosti = splošni del obveznosti + (obveznost za vsak meter x dolžina plovila) + (obveznost za vsak kilovat x moč pogona v kilovatih), pri čemer se upoštevajo zneski iz naslednje tabele:

Razred dolžine plovila

(v metrih)

Splošni del obveznosti za plovilo

(v evrih)

Obveznost za vsak meter plovila

(v evrih)

Obveznosti za vsak kilovat moči pogona

(v evrih)

Nad Do
5 8 10 2,5 0,5
8 12 15 3 1
12 20 3,5 2

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Pri ugotavljanju davčne obveznosti iz naslova dodatnega davka od plovil se za določitev davčne obveznosti upoštevajo zneski iz naslednje tabele:

Razred dolžine plovila

(v metrih)

Splošni del obveznosti za plovilo

(v evrih)

Obveznost za vsak meter plovila

(v evrih)

Obveznost za vsak kilovat moči pogona

(v evrih)

Nad Do
5 8 2 0,5 0,1
8 12 10 2 1
12 20 3,5 2

Potrebujete računovodski servis? Naši računovodje so vam na voljo!

Obveznost za plačilo davka se znižuje s starostjo plovil. Za vsako dopolnjeno leto starosti se davčna obveznost zniža za 5%. Preostanek davčne obveznosti ne sme biti nižji od 50% obveznosti za novo plovilo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja