Go to Top

Odgovornost gostincev za stvari gostov

Ste vedeli, da gostinci odgovarjajo za škodo, ki gostom nastane, če njihove stvari izginejo ali se poškodujejo?

Gostinci se v skladu z določbami Obligacijskega zakonika glede stvari, ki jih gostje prinesejo s seboj, štejejo za shranjevalce. Gre za poseben primer hrambe in gostinci odgovarjajo za škodo, če stvari gostov izginejo ali se poškodujejo.

Vendar pa njihova odgovornost ni neomejena. Če stvari izginejo / se poškodujejo, gostinec odgovarja za škodo v višini vrednosti stvari, a največ do 208 EUR. Če gre za gostinca, ki gostom nudi nastanitev, bo ta odgovarjal v višini vrednosti stvari, a največ do 625 EUR.

Informativni izračun dohodnine

Vsak gostinec je dolžan sprejeti v hrambo stvari, ki jih gosti želijo dati v hrambo. Zavrne jih lahko le, če zanje nima primernih prostorov ali če hramba iz kakšnega drugega vzroka presega njegove možnosti. Gostinec, ki neutemeljeno noče sprejeti stvari v hrambo, dolguje gostu popolno odškodnino za morebitno nastalo škodo.

Več o pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti preberite v članku Gostinstvo: Nov pravilnik prinaša poenostavitve!

Pravni nasvet

Izključitev odgovornosti gostincev

Odgovornost gostincev je izključena, če so stvari uničene ali poškodovane zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti. Gostinec prav tako ne odgovarja, če je škoda nastala zaradi kakšnega vzroka v sami stvari. Odgovornost je seveda izključena tudi, če stvari izginejo ali se poškodujejo po krivdi samega gosta ali tistih, ki jih je gost pripeljal s seboj ali so ga prišli obiskat.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Po drugi strani pa gostinec dolguje gostu popolno odškodnino, če mu je ta stvar izročil v hrambo. Enako velja, če je škoda nastala po krivdi gostinca ali osebe, za katero odgovarja.

Morebitne objavljene izjave, s katerimi bi gostinci izključevali svojo odgovornost za stvari gostov, nimajo nobenega pravnega učinka.

V primeru dvoma glede dejanske odgovornosti za škodo, se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Obveznost priglasitve škode

Vsak gost je dolžan poškodovanje stvari priglasiti, in sicer takoj ko za to izve. V nasprotnem primeru ima pravico do odškodnine le, če dokaže, da je škoda nastala po krivdi gostinca ali osebe, za katero ta odgovarja.

Zgoraj navedena pravila pa ne veljajo izključno za gostince. Smiselno se namreč uporabljajo tudi za bolnišnice, garaže, železniške spalnike, organizirana taborjenja ipd.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja