Go to Top

Oddajate nepremičnino? Ne pozabite na obvezno poročanje v ETN

Vsi, ki oddajate nepremičnino, ne smete pozabiti na obvezno poročanje v ETN.

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki oddajate nepremičnine, ste na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin dolžni podatke o sklenjenih najemnih poslih posredovati Geodetski upravi RS, ki vodi evidenco trga nepremičnin (ETN) zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene.

Poročati je potrebno tako o oddajanju nepremičnin (stavb in delov stavb) v najem, kot tudi o vseh spremembah najemnine ali trajanja najema.

Način poročanja v ETN

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so zavezanci za DDV, lahko podatke o najemnih poslih poročajo le preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih v ETN (aplikacija ETN). Povezava na spletno aplikacijo ETN je objavljena na spletnem portalu PROSTOR na podstrani »Evidenca trga nepremičnin«.

Najemodajalci, ki so fizične osebe in so lastniki nepremičnin, ki jih dajejo v najem, lahko poročajo v ETN tudi na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, po pošti ali elektronski pošti. Obrazec je dostopen na vseh izpostavah Geodetske uprave RS, kot tudi na tej povezavi.

Rok za poročanje

Najemodajalci (pravne in fizične osebe) so dolžni podatke o najemnih poslih posredovati Geodetski upravi RS za vsak najemni pravni posel do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil najemni posel sklenjen ali je prišlo do spremembe najemnika, trajanja najema ali zneska najemnine.

Ko oddate nepremično ali pri najemu karkoli spremenite, morate o tem poročati geodetski upravi.

Klikni in deli

Opustitev obveznosti posredovanja podatkov

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa tudi visoke kazni za zavezance, ki zahtevanih podatkov o najemnih poslih ne posredujejo Geodetski upravi. Tako se z globo od 1.000 do 10.000 evrov za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v predpisanem roku ne pošlje podatkov v ETN.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Z globo od 300 do 1.500 evrov se v tem primeru kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma pravne osebe. Za fizične osebe (posameznike) Zakon predpisuje globo v znesku od 200 do 1.200 evrov.

Pripravila: Ana Marija Pavlović

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja