Go to Top

Oddajanje nepremičnin v najem: V poletnih mesecih poostren nadzor

Finančna uprava RS (FURS) bo v času turistične sezone poostrila nadzor na področju dela na črno, in sicer bo pozorna na oddajanje nepremičnin v najem.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi oddajali sobe v najem? Katero dejavnost morate registrirati in kako poteka postopek ustanovitve podjetja?

Več informacij

FURS bo v poletnih mesecih poostril nadzor nad fizičnimi osebami, ki opravljajo delo na črno. Sem spada tudi oddajanje nepremičnin v najem, kadar posameznik opravlja to dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali drugi zakoni.

Fizične osebe, ki želijo turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalci – fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno
  • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti

Tisti, ki se bodo oziroma so se že odločili za ustanovitev podjetja, bodisi ustanovitev s. p. ali ustanovitev d. o. o., njihova storitev pa je oddajanje nepremičnin v najem, morajo registrirati gostinsko dejavnost. Vse informacije o ustanovitvi podjetja začetniki brezplačno prejmete na seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. Medtem ko več o obveznostih, ki vas kot podjetnika čakajo, razlagamo na seminarju Podjetnik sem, kaj pa zdaj.

Prijava na izobraževanje

Kot sobodajalec pa se fizična oseba lahko registrira v primeru, da se odloči za oddajanje nepremičnin v najem le občasno. In sicer, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni). Pogoj je še, da je fizična oseba lastnik nepremičnine, da gostom nudi do največ 15 ležišč ter da je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Sobodajalci torej lahko začnejo opravljati dejavnost šele po tem, ko so vpisani v Poslovni register Slovenije. Prijavo se vloži osebno ali po pošti Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ustrezno morajo voditi tudi računovodstvo, za kar se lahko obrnejo na Datin računovodski servis.

Kako visoke so kazni?

oddajanje nepremičnin v najemV okviru poostrenih nadzorov bo tako FURS nadzoroval oddajanje nepremičnin v najem. Pregledovali bodo predvsem ustrezno registracijo ponudnikov storitev ter izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Za posameznika, ki dela na črno, je predpisana globa od 1.000 evrov do 7.000 evrov. V primeru, če posameznik tudi oglašuje delo na črno (naroči, objavi ali posreduje oglas ali oglasno sporočilo v časopise, revije, na radio, televizijo in v druge elektronske medije ali na drug način, ki je dostopen javnosti) oziroma če oglašuje delo ali dejavnost preden je sklenjena civilnopravna pogodba, se kaznuje z globo od 500 do 2.500 evrov.

Oddajanje nepremičnin v najem na Hrvaškem

Tudi če fizične osebe oddajajo svojo nepremičnino v turistični najem na Hrvaškem, so dolžne dosežene dohodke napovedati tudi v Sloveniji ter opraviti vpis v davčni register, pojasnjujejo na FURS.

Prijava na izobraževanje

Oglaševanje dovoljeno le, če je dejavnost ustrezno registrirana

Posameznik lahko oglašuje oddajanje nepremičnin v najem le, če ima to ustrezno registrirano. Z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) je namreč prepovedano vsakršno oglaševanje dela na črno, nedovoljene dejavnosti in zaposlovanja na črno. Torej sobodajalci ne smejo oglaševati oddajanje nepremičnin v najem, če niso ustrezno registrirani. In to tudi v primeru, da nepremičnino oddajajo v najem le občasno. Več o tem pa si lahko preberete v prispevku Sobodajalci, kdaj lahko oglašujete oddajanje nepremičnin?.

Prijava na izobraževanje

Komentar (1)

  • Renata Rop 24. Junija 2017 - 20:43 Odgovori

    Pozabili ste na 75% soglasje oz. 100% soglasje neposrednih sosedov, lastnikov stanovanj, če je soba ali stanovanje v večstanovanjski zgradbi ..

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja