Go to Top

Obračun plače 2018: enostavno iz bruto v neto

Kalkulator za obračun plače je koristen tako za delavce kot tudi za delodajalce. Delodajalcem pokaže, kolikšne stroške imajo s posameznim delavcem.

Zaposleni pa si s kalkulatorjem za obračun plače lahko enostavno izračunajo informativni znesek svoje neto plače. Obenem izvejo tudi, koliko dejansko stanejo delodajalca.

Informativni obračun plače

Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in različnih dodatkov. Osnovna plača se, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, določi ob upoštevanju zahtevnosti dela, ki ga delavec opravlja. Znesek osnovne plače mora biti jasno določen v pogodbi o zaposlitvi. V njej morajo biti tudi določila o drugih sestavinah plače, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in načinu izplačevanja plače.

Delavec je sicer upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa, pa mu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. Minimalna plača trenutno znaša 842,79 evrov bruto.

Bi radi povečali svoje prihodke? Če se ne bojite novih izzivov in ne marate rutine, razmislite o samozaposlitvi. Njene prednosti in slabosti predstavljamo na brezplačnem izobraževanju Prednosti in slabosti samozaposlitve.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Dodatki pri plači

Dodatki k plači pa delavcu pripadajo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, denimo za nočno delo, nadurno delo, nedeljsko delo. Delavec je do dodatkov upravičen tudi, če se pri delu srečuje s posebnimi obremenitvami oziroma nevarnostmi pri delu (npr. delo v hrupu). Višino omenjenih dodatkov določajo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

Delavec je upravičen še do dodatka za delovno dobo in različnih drugih plačil, npr. do povračila stroškov v zvezi z delom (za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, med službenim potovanjem, itd.), do regresa za letni dopust, do odpravnine ob upokojitvi. Kolektivne pogodbe pa določajo še različne druge pravice, npr. jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja