Go to Top

Obračun DDV za storitev opravljeno v tujini – kakšna so pravila igre?

Obračun DDV za storitev opravljeno v tujini je lahko oproščeno ali obdavčeno

Obračun DDV za storitev opravljeno v tujini mora poznati vsak podjetnik in podjetje, ki nudi storitve tako drugim podjetjem ali fizičnim osebam, končnim potrošnikom. Kadar govorimo o poslovanju B2B (podjetje-podjetje) potem velja splošno pravilo, da je DDV obračunan v državi prejemnika. Pri prodaji fizičnim osebam, pa je potrebno poznati in upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na obračun DDV za storitev opravljeno v tujini.

Informativni izračun plače

Prodaja storitev obračun DDV za storitev opravljeno v tujini za tuje podjetje

Splošno pravilo po Zakonu o davku na dodano vrednost, je zapisano v 25. členu. Določa, da je obračun DDV za storitev opravljeno v tujini opravljeno v državi, kjer ima prejemnik storitve sedež. Kar pomeni, da če opravi slovenski davčni zavezanec neko svetovalno storitev drugemu davčnemu zavezancu, ne zaračuna DDV, temveč na račun zapiše klavzulo: »Obrnjena davčna obveznost/Reverse charge system«. Tak promet, izdan račun, vpišemo v davčne evidence ter obračun DDV za storitev opravljeno v tujini. Hkrati se vrednost tovrstnega prometa prikaže na tako imenovanem rekapitulacijskem poročilu. Ta se oddaja mesečno, do 20. v mesecu za pretekli mesec. Isti rok velja za oddajo obračuna DDV-O.

V kolikor slovenski davčni zavezanec ni identificiran za namene DDV v Sloveniji, mora še pred izdajo računa pridobiti veljavno atipično identifikacijsko številko. Ta velja za izmenjavo storitev s tujimi davčnimi zavezanci.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Obračun DDV za storitev opravljeno v tujini in storitve tujim podjetjem, za katere veljajo posebna pravila

Neupoštevajoč oproščene storitve po 42. in 44. členu ZDDV-1, kjer gre za storitve v javnem interesu, ter ostale oproščene storitve, veljajo v nekaterih primerih drugačna pravila glede kraja obdavčitve, kot predstavljeno zgoraj. Če slovenski davčni zavezanec opravi spodnje storitve drugemu davčnemu zavezancu, na obračun DDV za storitev opravljeno v tujini ne vključi prometa, saj je kraj obdavčitve izven Slovenije:

 • Prevoz oseb (potnikov) in njihove osebne prtljage (upošteva se prevožena razdalja, 28. člen ZDDV-1)
 • Kratkoročni najem prevoznih sredstev (kjer je prevozno sredstvo dano na razpolago 30. b členZDDV-1)
 • Storitve v zvezi z nepremičninami (kjer nepremičnina stoji, 27. člen ZDDV-1)
 • Storitve s področij kulture, umetnosti, športa, znanosti, zabavnih in podobnih prireditev… (kjer dejansko potekajo, 29. člen ZDDV-1)
 • Restavracijske storitve in catering, tudi tiste opravljene na krovu ladij, letal in vlakih (kjer se dejansko opravijo oziroma kjer se prevoz potnikov začne, 30. in 30. a člen ZDDV-1)

Vse kar morate vedeti o normiranem s.p.

računovodsko svetovanje

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Prodaja storitev tujim fizičnim osebam in obračun DDV za storitev opravljeno v tujini

Predstavljeno splošno pravilo ne velja pri prodaji fizičnim osebam. Obračun DDV za storitev opravljeno v tujini, kadar je prejemnik tuja fizična oseba je praviloma v Sloveniji. Od 01.07.2021 imamo znotraj EU nova pravila pri določenih storitvah, saj je potrebno takrat obračunati DDV posamezne države, iz katere je fizična oseba, prejemnik storitve.

Torej, podjetja, ki opravljajo elektronske storitve tujim fizičnim osebam, s morajo vključiti v sistem VEM/OSS, v kolikor vrednost prodaje znotraj koledarskega leta preseže 10.000 evrov. Tista podjetja, ki pa na primer opravljajo gradbene storitve tujim fizičnim osebam, morajo v sistem VEM/OSS takoj. Z vstopom v navedeni sistem se pričnejo obveznosti za obračun DDV za storitev opravljeno v tujini in sicer z obračunanim DDV te države, kjer je prejemnik storitve. Zavezanci, ki so v sistemu VEM/OSS morajo kvartalno (trimesečno) preko eDavki tudi oddajati obračun DDV za storitev opravljeno v tujini za vsako državo EU posebej. Hkrati je potrebno tudi seštevek DDV poravnati na račun FURS, ki nato akumulira zneske DDV po državah.

Informativni izračun za normirance

Storitve, opravljene  za katere velja posebna obravnava po VEM/OSS, in obračun DDV za storitev opravljeno v tujini:

 • digitalne storitve (elektronske, telekomunikacijske idr.)
 • storitve v zvezi z nepremičninami
 • storitve s področja kulture in umetnosti
 • storitve s področja znanosti in izobraževanja
 • storitve s področja športa
 • storitve zabavnih in podobnih prireditev
 • prevoz potnikov in pomožne prevozne storitve
 • cenitve in delo na premičninah
 • najem prevoznih sredstev

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Spodaj navedene storitve, po 30. d členu ZDDV-1, pa so neobdavčene v Sloveniji, v kolikor so opravljene tujim fizičnim osebam, ki nimajo prebivališča v Sloveniji ali drugi državi EU:

 • storitve prenosa in odstopa avtorskih pravic, patentov, licenc, blagovnih znamk in podobnih pravic;
 • storitve oglaševanja;
 • storitve svetovalcev, inženirjev, svetovalnih pisarn, odvetnikov, računovodij in druge podobne storitve ter obdelava podatkov in dajanja informacij;
 • obveznosti v zvezi s prenehanjem ali opustitvijo, v celoti ali deloma, poslovne dejavnosti ali pravice iz tega člena;
 • bančne, finančne in zavarovalne transakcije, vključno s pozavarovanjem, razen najema sefov;
 • storitve posredovanja osebja;
 • storitve dajanja premičnin v najem, razen vseh vrst prevoznih sredstev;
 • storitve zagotavljanja dostopa do sistema za zemeljski plin, električne energije, ogrevanja ali hlajenja na ozemlju EU ali do kateregakoli omrežja, povezanega s takimi sistemi in opravljanje drugih s tem neposredno povezanih storitev.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

V obračun DDV za storitev opravljeno v tujini po tem členu se promet prikazuje v rubriki 11 obrazca DDV-O.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja