Go to Top

Obdavčitev bonitet iz zaposlitve in v katerih primerih gre za boniteto

Obdavčitev bonitet – ugodnosti iz zaposlitve

Obdavčitev bonitet (praviloma ugodnosti iz zaposlitve) je predpisana in opisana v zakonu o dohodnini. Od vrednosti bonitete se obračunajo in plačujejo vsi prispevki ter akontacija davka/dohodnine. Boniteta se prikaže tako na plačilni listi zaposlenega kot tudi na poročanih obrazcih REK, ki jih predlagajo zavezanci preko portala eDavki.

Informativni izračun plače

Obdavčitev bonitet in kaj dejansko je boniteta?

Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec da zaposlenemu (ali njegovemu družinskemu članu) in izvira iz sedanje ali pretekle zaposlitve. Običajno je boniteta dana v obliki produkta/stvari ali druge ugodnosti v naravi. Gre za povečanje premoženjske koristi zaposlenega v njegove zasebne namene.

Ustanovite svoj s.p.!

Poznamo tudi neobdavčljive bonitete

Večinoma so bonitete obdavčene z dohodnino in tudi vsemi prispevki za socialno varnost, enako kot plača. Zakon o dohodnini našteva le nekaj tipičnih vrst, ki so obdavčljive, medtem ko so neobdavčljive naštete vse.

PREBERITE TUDI: CENE STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN V LJUBLJANI IN MARIBORU

Obdavčitev bonitet nastane zlasti pri spodnjih ugodnostih:

 • Zasebna raba osebnega vozila;
 • nastanitev;
 • posojilo brez obresti ali z obrestno mero nižjo od tržne;
 • popusti pri prodaji blaga in storitev;
 • izobraževanje zaposlenega ali njegovega družinskega člana;
 • zavarovalne premije in podobna plačila v korist zaposlenega;
 • darila zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu.

Do obdavčitev bonitet lahko pride tudi v drugih primerih, kjer fizični osebi oziroma delodajalcu ne uspe dokazati povezave kakšnega stroška z dejavnostjo.

Veste, da si lahko znižate dohodnino za 2021?

davčno svetovanje

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM!

Kaj se ne šteje kot boniteta?

Nekatere ugodnosti pa ne vštevamo med obdavčitev bonitet, saj so po zakonu o dohodnini neobdavčljive. To so spodaj naštete:

 • ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem zaposlenim pod enakimi pogoji (prehrana, pogostitve ob praznovanjih, uporaba prostora za oddih in rekreacijo);
 • plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu;
 • plačila delodajalca za zdravstvene preglede zaposlenih, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu in bi opustitev zdravstvenega pregleda oziroma plačila pomenila kršitev zakona in s tem kazensko odgovornost delodajalca;
 • plačila delodajalca za cepljenje zaposlenih, pod pogojem, da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta delojemalca skladno s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, sledi, da je treba takemu delojemalcu zagotoviti cepljenje;
 • plačila delodajalca za zavarovanje zaposlenih za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila pomenila kršitev zakona;
 • uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi zaposlenim;
 • uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi zaposlenim;
 • darila otrokom zaposlenim, starim do 15 let v mesecu decembru (do višine 42 evrov);
 • občasne ugodnosti, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenemu do višine 15 evrov na mesec.

Nedavno smo objavili članek Hitri antigenski test ni boniteta, plača ga delodajalec.

Informativno si izračunajte dohodnino!

Vrednotenje bonitet

Višina ugodnosti vpliva na obdavčitev bonitet. Zato je predpisano, da delodajalec določi vrednost po primerljivi tržni ceni. Če te ne more določiti, pa v znesku stroškov zanje. Izjeme za vrednotenje so predpisane pri uporabi osebnega vozila, za nastanitve ter pri danih posojilih.

Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo – novost

Obdavčitev bonitet pri najpogostejših bonitetah v praksi

Za obdavčitev bonitet, ko gre za zasebno rabo službenega vozila je osnova za izračun nabavna vrednost vozila. Od te vrednosti se izračuna 1,5 %, kar predstavlja mesečno osnovo za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Vrednost se dodatno spreminja glede na število prevoženih kilometrov v zasebno rabo ter glede na to, kdo krije stroške goriva. Vrednost se vsako leto zmanjšuje. Za zasebno rabo tovornih vozil to navodilo ne velja, torej se delodajalec ravna po tržni vrednosti ali stroških.

Za obdavčitev bonitet, ki so povezane z nastanitvijo, je osnova tržna najemnina ali višina stroškov delodajalca v povezavi s to nepremičnino. V kolikor teh dveh podatkov ni moč ugotoviti, potem se osnova določi v višini 0,6% tržne vrednosti premoženja.

Regres za upokojence 2021

Obdavčitev bonitet, ki so posojila

Kar zadeva posojila, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim, je potrebno izračunavati osnovo za obdavčitev bonitet iz obresti, če je bilo posojilo dano brez obrestne mere ali po obrestni meri nižji od tržne. Za tržno obrestno mero se upoštevajo določila predpisana s Pravilnikom o priznani obrestni meri (med povezanimi osebami).

Bonitete predstavljajo za delodajalca davčno priznane stroške, v kolikor so bile pravilno obdavčene ali neobdavčene po Zakonu o dohodnini.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja