Go to Top

Novosti v Zakonu o urejanju trga dela

Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) delavcu nalaga dolžnost, da se prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve že v času odpovednega roka. Če tega ne stori, bo prejemal nižje denarno nadomestilo za brezposelnost. Kakšne so še druge novosti v Zakonu o urejanju trga dela?

Nekatere morate dobro poznati tudi podjetniki, ki zaposlujete delavce. Vse potrebne informacije dobite na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Novosti v Zakonu o urejanju trga dela so bile v Uradnem listu sicer objavljene že oktobra, uporabljati pa se bodo začele tri mesece po uveljavitvi zakona. Torej konec januarja 2018.

1. Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih

Po novem se možnost prijave delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) v času teka odpovednega roka spreminja v obveznost.

Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti.

2. Znižanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Če se delavec ne prijavi v evidenco, se mu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 evrov. Navedeno pa velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

3. Pravilno oblikovano obvestilo o  odpovedi zaposlitve

Navedena določba novele zakona pa ne zadeva le delavce. Nanjo morajo biti pozorni tudi delodajalci. Ti morajo, v skladu s 87. členom Zakona o delovnem razmerju (ZDR-1), delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu, o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. To pomeni, da morajo delodajalci pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi ter delavca seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnosti in znižanju denarnega nadomestila v primeru zamude.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Če iščete zaposlitev, razmislite tudi o samozaposlitvi. Njene prednosti in slabosti predstavljamo na brezplačnem izobraževanju, ustanovitev podjetja pa je na VEM točki Data enostavna in brezplačna. Vabljeni pa tudi k branju prispevka o prostih delovnih mestih v letu 2018!

Druge novosti v Zakonu o urejanju trga dela

4. Uvedba spodbude za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila v času upravičenosti do omenjene pravice

Osebe z nizko stopnjo izobrazbe, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, bodo imele možnost, da v primeru zaposlitve za polni delovni čas še naprej (največ 12 mesecev) prejemajo 20 odstotkov denarnega nadomestila. Na ta način želijo na Ministrstvu za delo doseči čimprejšnjo aktivacijo nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega nadomestila, ki sicer možnosti za zaposlitev imajo, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila ne odločajo.

5. Ukinitev možnosti opravljanja volonterskega pripravništva

In sicer zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki ju kot storitvi za trg dela izvaja ZRSZ.

novosti v zakonu o urejanju trga dela

6. Odločba o pravici do denarnega nadomestila se vroča z navadno vročitvijo

To pomeni, da bo odločba prejemniku dostavljena v hišni nabiralnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve.

7. Postopno sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve

Brezposelna oseba, ki je vključena v ukrep aktivne politike zaposlovanja, mora spoštovati dogovorjene obveznosti. Če jih krši, se ji zniža denarno nadomestilo oziroma ob drugi kršitvi ukine. Prav tako pa je ob drugi kršitvi obveznosti oseba izbrisana iz evidence brezposelnih.

8. Določitev evidence študentskega dela

Evidenco dijakov in študentov, ki opravljajo t. i. začasno in občasno delo dijakov in študentov, bo vodila Študentska organizacija Slovenije. Evidenca bo vsebovala vse podatke o opravljenem delu ter pridobljena znanja, izkušnje in kompetence posameznika. Do teh podatkov bodo brezplačno lahko dostopali Ministrstvo za delo in Ministrstvo za izobraževanje ter ZRSZ

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja