Go to Top

Nove subvencije za zaposlovanje, tokrat za nevladne organizacije

Na voljo so nove subvencije za zaposlovanje. Tokrat so le-te namenjene nevladnim organizacijam, ki bodo lahko prejele do 9.250 evrov za zaposlitev osebe, ki je iskalka prve zaposlitve. Za ta namen je iz slovenskega proračuna skupno na voljo 12 milijonov evrov.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Kako mora društvo voditi knjige?

Več informacij

Javno povabilo za nove subvencije za zaposlovanje Priložnost zame v nevladnih organizacijah je objavil Zavod RS za zaposlovanje. Povabilo bo omogočilo subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, a najdlje do 30. aprila 2018.

Nove subvencije za zaposlovanje – kdo jih lahko pridobi?

Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo poslovati v sektorju nepridobitnih institucij.

Poleg tega morajo biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot društvo, ustanova, zavod, zadruga, zbornica, mladinski svet ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo.

Veste, kako mora društvo voditi knjige? Vodenje enostavnega knjigovodstva se lahko hitro naučite na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?.

Prijava na izobraževanje

Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini:

  • 7.250 evrov za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev;
  • 9.250 evrov za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas.

Nevladne organizacije predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. Pred tem pa morajo objaviti prosto delovno mesto. Vse informacije, kako pridobiti nove subvencije za zaposlovanje, so na voljo na spletni strani zavoda.

Prijava na izobraževanje

Kdo se lahko vključi v program?

Vključijo se lahko brezposelne osebe, če ustrezajo vsem navedenim pogojem:

nove subvencije za zaposlovanje

  • so prijavljene med brezposelnimi najmanj 6 mesecev,
  • imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo in
  • so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Brezposelni lahko dobijo več informacij o možnosti vključitve v program pri osebnih svetovalcih na uradih za delo.

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja