Go to Top

Minimalni dohodek ostaja 392 evrov

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Minimalni dohodek tako ostaja 392,75 evra.

Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. Zakon določa, da se od 1. 1. 2019 dalje minimalni dohodek oziroma osnovni znesek minimalnega dohodka ohranja v enaki višini, kot doslej in tako znaša 392,75 evrov.

Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sporočili, da želijo s  spremembo zakona od 1. januarja 2019 dalje ohraniti trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Cenzus za pridobitev varstvenega dodatka bo še naprej znašal 577,34 evra za samsko osebo. Na enaki višini ostajata po novem letu tudi pogrebnina in posmrtnina. Od 1. januarja 2019 dalje bodo tako zneski ostali nespremenjeni in bodo še naprej znašali:

  • denarna socialna pomoč:  392,75 evra
  • varstveni dodatek:              577,34 evra
  • pogrebnina:                         785,50 evra
  • posmrtnina:                         392,75 evra.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Ste siti življenja z minimalnimi dohodki? Imate dobro poslovno idejo? Naši podjetniški svetovalci vam lahko pomagajo pri ustanovitvi podjetja!

Pri postopku registracije s. p. na točki SPOT (ki so nadomestile VEM točke) referent za bodočega podjetnika pripravi prijavo za vpis v AJPES-ov register. Pripravi tudi obrazce za oddajo davčnih podatkov za FURS in obrazec M1 za prijavo v obvezna socialna zavarovanja. Podjetnik obrazce podpiše in referent jih nato po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Postopek ustanovitve d.o.o.-ja zahteva nekoliko več časa in papirjev. A ravno tako poteka hitro in enostavno, predvsem pa brezplačno.

minimalni dohodekNov minimalni dohodek – priznana pravica

Zakon predvideva, da se vsem uživalcem denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki bodo imeli 1. 1. 2019 pravico priznano po starem osnovnem znesku minimalnega dohodka (297,56 evra), po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo ugotovi upravičenost do pravice po novem osnovnem znesku minimalnega dohodka (392,75 evra).

Sicer pa denarno socialno pomoč v Sloveniji trenutno prejema 54.368 upravičencev, varstveni dodatek pa 18.784 upravičencev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja