Go to Top

Inšpektorji nad kršitelje protikoronskih ukrepov – globe tudi do 50.000 EUR!

Inšpektorji za delo napovedujejo poostren nadzor glede izvajanja protikoronskih ukrepov. Slednje iz razloga, ker so prejeli več prijav kršitev delovne zakonodaje in zlorabe korona paketov oz. t.i. ukrepov državne pomoči. Preverjanje inšpektorjev je sicer že v teku.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

V kolikor vas skrbi, ali ste ravnali vse v skladu z Interventnim zakonom, se lahko posvetujete s pravno službo Data d.o.o.. Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »interventni zakon«, za uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače ter glede delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati to pravico.

Informativni izračun plače

Kaj bodo inšpektorji preverjali? Ali bodo inšpektorji lahko izrekali globe za nespoštovanje določb protikorona zakonov? Kakšne so globe? Globe so predvidene, zato bodite pozorni na prekrške, ki jih opredeljujejo novi interventni zakoni »protikorona zakoni«. Namreč slednji poleg ukrepov in ugodnosti za delodajalce, predpisujejo tudi visoke kazni za kršitelje. Koliko znašajo kazni in kdo bo kaznovan, preverite v nadaljevanju.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Kaj bodo inšpektorji preverjali? Kolikšne so globe za morebitne prekrške?

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Tretjega koronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Inšpektorji bodo preverjali oziroma že preverjajo, ali delodajalci izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in sprejetimi Interventnimi zakoni (zakona: ZIUZEOP in ZIUOOPE).

Po ZDR-1 bodo inšpektorji preverjali, ali delodajalci izpolnjujejo naslednje obveznosti:

ZNESEK REGRESA 2020

Delodajalci, ste se znašli v prekršku?

V kolikor delodajalec ne ravna v skladu z ZDR-1 ali ZVZD-1, je v prekršku. Na primer kazni, ki jih določa ZDR-1 za nespoštovanje določb so določene vse do 20.000 EUR (npr. delavcu ne izplača regresa v skladu z ZDR-1). Na primer kazni, ki jih določa ZVZD-1 za nespoštovanje določb (npr. delodajalec ne sprejme Pravilnika o mobingu) pa so tudi zelo visoke, in sicer vse do 40.000 EUR.

BRUTO NETO PLAČA

Inšpektorji bdijo tudi nad kršilci interventne zakonodaje!

Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo delodajalec v prekršku, če bodo inšpektorji ugotovili:

 • neizplačilo nadomestila plače delavcem na čakanju oziroma delavcem, ki niso delali zaradi višje sile,
 • odreditev nadurnega dela delavcem, ki delajo, v času prejemanja povračila nadomestil plače,
 • opustitev obveščanja ZRSZ v primeru, da delodajalec delavca, ki je na čakanju, pozove nazaj na delo,
 • opustitev obveščanja ZRSZ v primeru, če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile,
 • onemogočanje administrativnega in finančnega nadzora Zavodu za zaposlovanje,
 • opustitev obveščanja Finančne uprave o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po novem zakonu,
 • neizplačilo kriznega dodatka.

V koliko bodo delodajalci storili katerega izmed predpisanih prekrškov, bodo kaznovani. Predpisane globe po ZIUZEOP znašajo do 20.000 evrov.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Inšpektorji lahko najvišje globe izrečejo za kršitve ZIUOOPE!

Po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) bo delodajalec v prekršku, če inšpektorji ugotovijo, da:

 • je med prejemanjem subvencije začel postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 • je odrejal nadurno delo delavcem, ki delajo skrajšani delovni čas po ZIUOOPE,
 • je odpuščal delavce, za katere je prejemal subvencijo, pred potekom enega meseca po koncu subvencioniranja,
 • je v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačal dobiček, kupoval lastne delnice ali deleže, izplačal dividende ali nagrade za poslovno uspešnost poslovodstvu.

V kolikor delodajalec ne ravna v skladu z ZIUOOPE, bo v prekršku, kazni pa so visoke. Predpisane globe znašajo vse do 50.000 evrov.

Inšpektorji pa ne bodo globe izrekali samo pravni osebi – delodajalcu, temveč bo za zgornje prekrške posebej oglobljen tudi delodajalec posameznik in odgovorna oseba delodajalca.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja