Go to Top

Horizon 2020 nudi nepovratna sredstva tudi za mala in srednja podjetja

Horizon 2020 (Obzorje 2020) je okvirni program Evropske unije, ki je aktiven od leta 2014 in bo trajal vse do leta 2020. Program je namenjen raziskavam in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in nova delovna mesta v Evropi. Za program je namenjenih preko 80 milijard evrov.

Horizon 2020: tri glavna področja

  • Odličnost v znanosti, ki spodbuja vrhunske raziskovalce.
  • Vodilni položaj v industriji je namenjen informacijskim in komunikacijskim tehnologijam, napredni proizvodnji, robotiki, biotehnologiji, vesolju in spodbudam za mala in srednja podjetja.
  • Družbeni izzivi se posvečajo reševanju družbenih vprašanj z različnih področij: socialna in ekonomska kriza, varnost, obnovljivi viri, kmetijstvo, zdravje, promet, pomorstvo itd.

horizon 2020Horizon 2020: pet finančno podprtih ukrepov

  • Raziskave in inovacije (Research & innovation action – RIA)
  • Inovacije (Innovation Actions – IA)
  • Usklajevanje in podpora (Coordination and Support Actions – CSA)
  • MSP instrument (SME Instrument)
  • Ukrepi Marie Sklodowska-Curie (Marie Sklodowska-Curie actions – MSCA)

Prijave na vse ukrepe v okviru programa Obzorje 2020 potekajo preko Participation portal-a, kjer se prijavitelj registrira in pridobi PIC kodo, s katero se potem tudi nadalje identificira. Portal je prenovljen in omogoča hitrejše postopke brez papirne dokumentacije.

MSP instrument za mala in srednja podjetja v sklopu programa Horizon 2020

MSP instrument je ukrep, ki se osredotoča predvsem na mala in srednja podjetja (MSP), saj nudi podporo v obliki nepovratnih sredstev inovativnim podjetjem, ki razvijajo nove tehnološke rešitve z visokim tržnim potencialom. V okviru MSP instrumenta mala in srednja podjetja, lahko razvijajo različne vrste inovacij, tako tehnološke kot ne-tehnološke, pa tudi socialne in storitvene inovacije, v kolikor imajo jasno evropsko dodano vrednost.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kaj čaka podjetje v prihodnosti z vsebinskega, organizacijskega in finančnega vidika? Imate postavljene realne cilje? Brezplačno vam svetujemo, kako pripraviti uspešen poslovni načrt.

Več informacij

Stopnja tehnološke pripravljenosti (TRL)

MSP instrument je namenjen malim in srednjim podjetjem, ki predstavljajo inovativne projekte, ki dosegajo minimalno TRL 6. TRL ( Techonolgy readiness level) predstavlja stopnjo tehnološke pripravljenosti in je opredeljen v devetih stopnjah:

Za program Obzorje 2020 je Evropska unija namenila več kot 80 milijard evrov! Raziskujete ali inovirate?

Klikni in deli

1. Opazovanje (spoznavanje) osnovnih principov
2. Formulacija tehnološkega koncepta
3. Eksperimentalna potrditev koncepta
4. Potrditev tehnologije v laboratoriju
5. Potrditev tehnologije v relevantnem okolju
6. Demonstracija tehnologije v relevantnem okolju
7. Demonstracija prototipa v sistemu oz. operativnem okolju
8. Dokončanje sistema
9. Potrditev dejanskega sistema v operativnem okolju

Vsak prijavitelj mora sam oceniti na kateri stopnji tehnološke pripravljenost je njegov produkt, storitev, proizvod oz inovacija. TRL je vezan na vse inovacije, tako storitvene kot tehnološke. Potrebno je le oceniti stopnjo dozorelosti inovacije.

Prijava na MSP instrument

Prijava na MSP instrument poteka v treh fazah.

1. Faza
Za prijavo na prvo fazo potrebujete opis projekta na največ desetih straneh. Komisija ocenjuje prispele predloge na podlagi treh kriterijev: odličnost, učinek in implementacija. V skladu z merilom odličnosti, bo komisija ocenila, v kolikšni meri je projekt inovativen. V skladu z merilom učinka bo komisija ocenila učinek rezultatov projekta. Ocenjeni kriteriji so: izboljšanje inovacijske zmogljivosti in vključevanje novih znanj, krepitvi konkurenčnosti in rasti podjetja z razvijanjem in zagotavljanjem potreb inovacij na trgu, in na druge okoljske in socialne vplive. Merilo implementacije se osredotoča na učinkovito upravljanje inovacij v skladu z managementom in načrtom dela.
V kolikor bo komisija ocenila vaš projekt z najvišjimi ocenami po vseh treh merilih, vas bodo povabili, da pripravite študijo izvedljivosti (feasibility study). Največje možnosti za odobritev imajo projekti, ki dosegajo med 14 in 14,5 točk od skupno 15. V prvi fazi lahko prejmete do 50.000 € nepovratnih sredstev.
Trenutni razpisani roki za prijavo prve faze so: 7.9.2016, 9.11.2016
Na drugo fazo se lahko prijavite, ko se zaključi prva faza projekta.
2. Faza
Druga faza projekta podpira aktivnosti testiranja, izdelave prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter vse ostale aktivnosti, ki pripomorejo, da postane vaša inovacija zrela za trg. V okviru druge faze lahko uveljavite tudi vsa dodatna raziskovanja. V drugi fazi lahko prejmete od 0,5 do 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev. Možna je tudi prijava neposredno na drugo fazo.
Trenutni razpisani roki za prijavo druge faze so: 15.6.2016, 13.10.2016.
3. Faza
V tretji fazi neposrednega financiranja ni, saj je le-ta namenjena podpori pri komercializaciji in promociji produkta. S pomočjo Obzorja 2020 boste imeli tako lažji dostop do javnega in zasebnega tveganega kapitala.
Kljub temu, da je konkurenca na MSP instrumentu zelo ostra in je le 5% prag uspešnosti, pa se med odobrenimi projekti nahajajo tudi slovenski. V zadnjem letu je bilo med prejemniki tudi pet slovenskih podjetij, ki so se samostojno prijavili ali pa v sodelovanju z drugimi partnerji.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Želite aktivno sodelovati pri pripravi poslovnega načrta? Na naši delavnici ga pripravite pod našim mentorstvom in zablestite v poslovnem svetu!

Več informacij

Pripravila: Nastia Flegar, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja