Go to Top

Arhitekturno projektiranje, geodezija in inženirstvo kot dejavnost

Arhitekturno projektiranje, geodezija in inženirstvo kot dejavnost - Data d.o.o.

 

Zagotovo ste se že kdaj vprašali, kaj točno pomeni beseda "projektiranje"? Za vas tokrat preverjamo, kako so urejene dejavnosti, kot so projektiranje (arhitekturno; krajinsko; urbanistično in drugo), geofizikalne meritve, kartiranje, druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje ter tehnično preizkušanje in analiziranje.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Svoboda in izzivi na eni ter negotovost in neurejen delovnik na drugi strani. Je s. p. za vas prava odločitev?

Več informacij

Arhitekturno in tehnično projektiranje vključuje izdelovanje načrtov arhitekture in povezanih storitev za gradnjo. V SKD 2008 je sklop razčlenjen na Arhitekturno projektiranje (71.111), Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje (71.112), Geofizikalne meritve, kartiranje (71.121), Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (71.129), Tehnično preizkušanje in analiziranje (71.200).

Arhitekturno projektiranje

Arhitekturno projektiranje je kot dejavnost možno opravljati tudi s statusom samostojnega kulturnega delavca, ali pa kot d. o .o oziroma s. p. Arhitekturno projektiranje je regulirana dejavnost, vendar ni regulirana kot taka, temveč je za opravljanje dejavnosti zahtevano izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta ali pa zaposliti določeno število oseb, ki te pogoje izpolnjujejo.

Če želite registrirati podjetje, to hitro in enostavno storite na DATI. Pa tudi brezplačno!

Posamezniki z izpolnjenimi pogoji za opravljanje storitev arhitekturnega, krajinsko-arhitekturnega projektiranjeprojektiranja ali prostorskega načrtovanja se vpišejo v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Vpis se izvede z oddajo predpisanega obrazca, po odobritvi pa le-ta prejme enotni žig z identifikacijsko številko in označbo za vrste storitev za katere je pooblaščen.

Za opravljanje strokovnega izpita je zahtevana ustrezna univerzitetna izobrazba, najmanj 5 let delovnih izkušenj področju arhitekturnega projektiranja zahtevnih objektov ali 3 leta za projektiranje manj zahtevnih objektov.  Te izkušnje so potrjene s pisno izjavo pravne ali fizične osebe, kjer so navedene vrsta in čas opravljanja takšnih storitev, spisek referenčnih del in navedbe sodelujočih. Te izjave morajo biti v izvirniku. Strokovni izpit, tako osnovni kot dopolnilni, se opravlja pri ZAPS.

Ste arhitekt, projektant, inženir ali geodet?

Klikni in deli

Krajinsko-arhitekturno projektiranje

Posameznik mora za opravljanje dejavnosti krajinsko-arhitekturnega projektiranja imeti opravljen strokovni izpit iz odgovornega krajinsko-arhitekturnega projektiranja.  Za pristopitev k izpitu pa ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja krajinsko-arhitekturnega projektiranja in najmanj 3 leta delovnih izkušenj ali ustrezno visoko strokovno izobrazbo s področja krajinsko-arhitekturnega projektiranja in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju krajinsko-arhitekturnega projektiranja. V originalu priložene pisne izjave pravne ali fizične osebe, ki potrjujejo opravljanje storitve krajinsko-arhitekturnega projektiranja, tako vrsta kot čas in spisek referenčnih del, dokazujejo potrebne delovne izkušnje.

Izpit se prav tako opravlja na ZAPS ter se prav tako deli na osnovnega in dopolnilnega.  V primeru opravljene izobrazbe znotraj druge članice EU se zahteva overjena kopija slovenskega prevoda diplome, spričevala oziroma drugih dokazil.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Delovna inšpekcija je bila zopet najbolj aktivna na področju gradbeništva in geodezije! Ste varni na svojem delovnem mestu?

Več informacij

Geodetska dejavnost

Geodetska dejavnost vključuje geofizikalne, geološke, geokemične,seizmološke meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in drugi postopki, potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, razmejevanje nepremičnin in meritve za tehnične namene ter tudi topografsko in hidrografsko izmero. Pogoj za opravljanje dejavnosti je, poleg zavarovane odgovornosti, tudi na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje odgovornega geodeta. Zahtevan pa je tudi vpis na seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Samo geodet z geodetsko izkaznico lahko izvaja postopke za izdelavo elaborata ureditve meje, nove izmere, izravnave meje, komasacije in parcelacije ter označitev mej v naravi. Odgovorni geodet – posameznik mora tudi biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev in je torej član IZS.

Inženirji - odgovorne vodje del za zahtevne objekte

Posamezniki, ki opravljajo dela odgovornih vodij za zahtevne objekte in izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje inženirskih storitev in drugih strokovnih del pri gradnji objektov, morajo biti vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev, ki ga vodi IZS. Poleg potrdila o vpisu v imenik, dobi tudi člansko izkaznico in enostni žig. Z dnem vpisa v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) posameznik postane obvezen član poklicne zbornice.

Za naziv odgovornega geodeta mora opraviti strokovni izpit iz geodetske stroke pri IZS. K strokovnem izpitu lahko pristopi le ob predhodno pridobljeni najmanj magistrski izobrazbi po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri in ob najmanj treh letih delovnih izkušenj na področju geodezije.

V kolikor je izobrazba pridobljena v drugih državah EU, se ta dokazuje z izvirnikom (ali overjeno fotokopijo) in overjenim prevodom diplome ter z izvirnikom (ali overjeno fotokopijo) in overjenim prevodom pisne izjave pravne ali fizične osebe, da je posameznik pri njej opravljal določeno vrsto geodetskih storitev.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Dober poslovni načrt je vaše okno v svet poslovanja! Z njim lažje pridobite sredstva bank in investitorjev!

Več informacij

Za vse dejavnosti je obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo pred in za čas opravljanje dejavnosti. Zavarovanje odgovornosti je škoda, ki utegne nastati naročniku ali tretjim osebam.

Zgoraj opisane dejavnosti pravno obravnava Zakon o graditvi objektov (ZGO-1).

Data d. o. o.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja