Go to Top

Hobi in podjetništvo – pogoji za opravljanje slaščičarske dejavnosti

Pregledali smo, kakšni so pogoji za opravljanje slaščičarske dejavnosti. V prejšnjem članku smo vam predstavili dejavnost slaščičarstva in kako pridobiti obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Sedaj pa nekaj več o pogojih, katerim boste morali zadostiti, da boste lahko s svojo ljubeznijo do peke slaščic tudi nekaj zaslužili.

pogoji za opravljanje slaščičarske dejavnosti

Pri izdelavi slaščic boste morali upoštevati načela sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) oziroma analizo tveganj kritičnih kontrolnih točk. Več o smernicah v gostinstvu pa si lahko preberete v tem dokumentu.

Sistem HACCP je preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganj v živilih, ki lahko ogrožajo človekovo zdravje.

Sedem načel sistema HACCP

HACCP je sestavljen iz sedmih načel, ki sistematično ocenijo vse faze v procesu proizvodnje, nabave in prodaje živil in ugotavljajo, katere so kritične kontrolne v točke v procesu za neoporečnost živil. Ta načela so:

  • vodenje in ugotavljanje tveganj, ki jih je potrebno preprečiti, odpraviti ali znižati;
  • ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk, kjer je nadzor nujen za preprečitev ali zmanjšanje tveganja;
  • določitev kritične mejne vrednosti na kritičnih kontrolnih točka;
  • vzpostavitev in izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja na kritičnih kontrolnih točkah;
  • vzpostavitev korektivnih ukrepov, kadar spremljanje pokaže, da kritična kontrolna točka ni pod nadzorom;
  • vzpostavitev postopkov spremljanja, ki jih je treba redno izvajati;
  • vzpostavitev dokumentacije in evidenc.

Poleg tega boste morali upoštevati tudi posebne zahteve za prostore, kjer boste opravljali dejavnost. Te so opredeljene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil.

Upoštevati morate tudi Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil, ki natančno določa postopke registracije in odobritev obratov na področju živil.  Tu boste našli natančne smernice dobre higienske prakse, postopek odobritve in pregleda obrata ter napotke, kako obrat registrirati pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Registracijo obrata morate urediti najpozneje 15 dni pred pričetkom obratovanja.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Preden se podate v posel, svojo podjetniško idejo preizkusite na papirju. Po štirih urah pri nas boste vedeli, ali je vaša poslovna ideja izvedljiva takoj ali pa mora še dozoreti.

Več informacij

Kako morate urediti prostor, kjer boste pekli?

Pečete lahko tudi doma, vendar je med splošnimi zahtevami za prostore, ki se uporabljajo predvsem kot zasebna stanovanjska hiša in v katerih se redno pripravljajo živila za dajanje v promet, tudi ta, da mora biti prostor načrtovan in izdelan tako, da se prepreči tveganje za kontaminacijo, predvsem preko živali in škodljivcev.

Prostori morajo biti neoporečno čiščeni in vzdrževani, ustrezno pa mora biti poskrbljeno tudi za ustrezne pogoje za vzdrževanje primerne osebne higiene. Površine, ki so v stiku s hrano, morate vzdrževati v dobrem stanju, morajo se enostavno čistiti in po potrebi razkuževati. Morajo biti iz gladkih, pralnih, na korozijo odpornih in nestrupenih materialov.

Če imate ustrezno opremljen prostor, lahko slaščice za prodajo pečete v stanovanjskih prostorih.

Klikni in deli

Zagotoviti morate ustrezno čiščenje in po potrebi tudi razkuževanje delovnih pripomočkov in opreme. Prostor mora imeti vročo in hladno vodo. Poskrbeti boste morali tudi za vzdrževanje in nadziranje ustrezne temperature živil ter jih namestiti na način, ki preprečuje tveganje kontaminacije. Poskrbeti morate za ustrezno shranjevanje in odstranjevanje nevarnih in/ali neužitnih odpadkov.

Tudi vsi predmeti, pribor in oprema, s katerimi so živila v stiku, morajo biti učinkovito očiščeni, po potrebi razkuženi in izdelani iz materialov, ki zmanjšujejo tveganje za kontaminacijo.

Pravila zapovedujejo, da mora biti registracija obrata urejena najpozneje 15 dni pred pričetkom obratovanja.

Ne pozabite še na Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Če želite še več informacij, vam lahko pomagamo v podjetniškem oddelku s svetovanji bodočim podjetnikom oziroma v naši pravni službi. Strokovnjaki so vam na voljo na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Pripravila: Patricia Zver Avanzo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja