Go to Top

Spremembe izjave lastnika objekta

Spremembe izjave lastnika objekta

Spremembe izjave lastnika objekta so se začele uporabljati z novimi pravili AJPES. Nova pravila veljajo v zvezi z izjavo lastnika objekta, ki jo potrebujete takrat, ko želite imeti sedež podjetja na naslovu objekta, ki ni v vaši lasti. Izjavo v tem primeru potrebujete ob registraciji ali ob spremembi naslova oziroma sedeža podjetja.

izjava lastnika objekta

Nova pravila Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) glede sprememb izjave lastnika objekta so pričele veljati 2. novembra 2015.

Kakšna so spremembe izjave lastnika objekta?

Izjavo lastnika objekta mora ob registraciji podjetja ali spremembi podatkov prinesti na VEM točko podjetnik, ki ni lastnik ali solastnik objekta, v katerem želi prijaviti poslovni naslov.

  1. Po novem zadostuje izjava le enega izmed solastnikov objekta na bodočem poslovnem naslovu. V primeru, da je podjetnik tudi sam solastnik, dodatne izjave drugih solastnikov ne potrebuje.
  2. Po novih pravilih bo lahko pričel Ajpes postopek izbrisa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije (3. točka tretjega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah), če bodo prijavi poslovnega naslova v objektu nasprotovali vsi solastniki ali če bo izdana  sodna odločba (sodba, sklep), iz katerega bo izhajalo, da podjetnik ni upravičen do poslovanja v tem objektu na navedenem poslovnem naslovu.

Ajpes je pravila spremenil, saj je znova preučil pravne podlage ter prejel spremenjeno mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za pravosodje.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Izjava lastnika objekta mora biti overjena!

Še vedno velja za prijavo poslovnega naslova le podpisana in overjena izjava lastnika oziroma po novem tudi solastnika objekta.

Izjavo lahko overite pri notarju (cena je približno 17 evrov), na upravnih enotah (cena je približno 1,35 evra) ali pa vam jo overimo na VEM točki, kjer to storimo brezplačno.

Pred samim podpisom, tudi preverite ali ima izjava vse zahtevane navedbe in komponente. Izjave se namreč razlikujejo glede na to, katero pravno obliko podjetja želite registrirati oziroma zanjo spremeniti poslovni naslov.

  • Izjava lastnika objekta za prijavo naslova za samostojnega podjetnika (s. p.) mora navajati: /... na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) .../.
  • Izjava lastnika objekta za prijavo naslova za družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) pa mora imeti navedeno /... po četrtem odstavku 4. člena Zakon o sodnem registru (ZSReg) .../.

Soglasja za prijavo poslovnega naslova ne boste več potrebovali od vseh solastnikov.

Klikni in deli

Izjavo lahko (so)lastniki prekličejo

Ko lastnik celotnega objekta oziroma vsi solastniki ne dovoljujejo več poslovanja na naslovu, lahko z izjavo svoje soglasje prekličejo.

O preklicu izjave mora lastnik oziroma vsi solastniki samostojnega podjetnika obvestiti in ga pozvati, da spremeni poslovni naslov. Če se ne odzove, lahko lastnik oziroma vsi solastniki Ajpes  obvestijo, da podjetnik nima dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste ali boste ravnokar postali samostojni podjetnik in nameravate poslovali na podlagi normiranih odhodkov? Čeprav se boste izognili marsikateri obveznosti, boste vseeno morali izpolnjevati nekatere zahteve, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Več informacij

Na podlagi takšnega obvestila lahko nato začne AJPES postopek izbrisa. V tem primeru lahko samostojni podjetnik sporoči svoje stališče (se izjasni) glede okoliščin. Za ureditev drugih spornih razmerij pa morajo solastniki izkoristiti pravne možnosti na sodišču. Ajpes namreč še posebej opozarja, da registrski postopek samostojnega podjetnika ni namenjen reševanju spornih razmerij med solastniki.

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja