Go to Top

Gospodarski ukrepi EU držav – kakšne ukrepe so sprejele?

Gospodarski ukrepi za zajezitev krize, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa se med državami razlikujejo. Nekatere imajo ukrepe bolj prilagojene majhnim podjetjem in podjetnikom posameznikom, druge so bolj priskočile na pomoč večjim podjetjem. Nekatere s posojili, spet druge z neposredno pomočjo posameznikom. Poglejmo si, kakšni so gospodarski ukrepi v nekaterih državah članicah EU, ter tudi v nekaterih, ki to niso.

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si .

Naša pravna služba nudi storitev svetovanja pri pogojih koriščenja državne podpore!

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pri podjetju Data d.o.o. imamo pravno službo, ki Vam lahko svetuje pri postopkih pridobivanja gospodarske pomoči in lajša odločitev med razpoložljivimi z globinskimi in individualnimi pravnimi svetovanji. Povprašajte po ponudbi na data@data.si!

Za obveščanje o razpoložljivih pomočeh se prijavite na naše brezplačne novice!

Gospodarski ukrepi na Nizozemskem

Vladne ukrepe na Nizozemskem je potrebno umestiti v kontekst vlade, ki se je odločila za  nadzor nad tveganjem virusa kolikor je to mogoče, da bi zgradila imuniteto proti virusu, ki “lahko traja mesece ali celo dlje”. Odločila se je tudi zagotoviti bolnišnicam dovolj zmogljivosti za pomoč bolnim bolnikom. Nizozemski premier Mark Rutte se je zavezal, da Nizozemske ne bo uvedel nacionalnega zapora. Ministri naj bi storili “vse, kar je potrebno”, da bi zagotovili, da podjetja ne bodo bankrotirala in ljudje ne bodo ostali brez dela.

Tako ostajajo osnovne šole, srednje šole, srednje poklicne šole in centri za varstvo otrok odprti kot običajno. Zaprtje šol bi imelo velik vpliv na družbo in ne bi znatno prispevalo k zmanjšanju širjenja koronavirusa. To je v nasprotju s Nizozemsko strategijo izgradnje imunitete proti virusu.

Na Nizozemskem  lahko  podjetja ob zmanjšanju poslovanja, ki presega normalna poslovna nihanja in tveganja, zaprosijo za dovoljenje za delo s skrajšanim delovnim časom. Podjetja morajo dokazati, da imajo vsaj 20% padec dela za najmanj 2 tedna in največ 24 tednov. V primeru, da ima podjetnik še vedno (začasno) manj dela za svoje zaposlene, lahko ti med krajšim delovnim časom zaprosijo za nadomestilo za brezposelnost.

Obstajajo tudi gospodarski ukrepi za samozaposlene in ostala mikro, majhna in srednja podjetja (MSP).  Zaprosijo lahko za MSP kreditno garancijsko shemo (BMKB), do katere dostopajo preko posrednikov. To so največkrat banke. Sredstva so oblikovana kot premostitveni krediti ali zvišanje obstoječega kreditnega limita. Shema lahko doseže višino 75% posojila, ki ga je dala finančna institucija. Ti gospodarski ukrepi veljajo za tista MSP, ki:

 • imajo do 250 zaposlenih za polni delovni čas (ali ekvivalent),
 • imajo letne prihodke do 50 milijonov evrov in
 • obstajajo vsaj 3 leta.

Gospodarski ukrepi za samozaposlene vključujejo tudi direktno pomoč za podporo pri življenjskih stroških. Ti so sicer odvisni od velikosti družine ipd. in v maksimalnem znesku znašajo nekaj nad 1.600 evrov. Država uvaja  tudi znižanje obrestne mere s strani davčnega organa na 0,01% za omejen čas.

Pravni nasvet

 

Danska z državnimi ukrepi krije tudi do 75% plač zaposlenih

Danska vlada je predstavila program, ki bo do 9. junija 2020 pokril 75% plač zaposlenih pri podjetjih, ki so zaznala velik padec aktivnosti ali ustavila proizvodnjo. Pogoj je, da podjetja ne bodo odpuščala delavcev. Zaposleni  bodo morali izkoristiti pet dni obligatornega letnega dopusta. Med drugimi je tudi:

 • dodala sredstva bankam za zagotavljanje likvidnosti podjetij,
 • izdala bančni garancijski shemi (eno za velika in drugo za MSP)  in
 • posojila za podjetja.

Država bo s temi gospodarskimi ukrepi garantirala 70%  vrednosti kakršnihkoli posojil namenjenih MSP, v kolikor je tem dobiček iz poslovanja upadel za več kot 50%. Zaposlovalci bodo imeli v celoti pokrito bolniško za zaposlenega od države – torej od prvega dneva nastopa bolniške. Zakonodaja bo dopuščala začasno zmanjšanje ur dela. Zaposleni pa bodo za zmanjšanje  kompenzirani s strani prejemkov za brezposelne.

Gospodarski ukrepi za zajezitev posledic koronavirusa v Nemčiji

V Nemčiji so gospodarski ukrepi oblikovani bolj iz vidika investicij. Nemčija je med ukrepe vključila -25 milijonov investicij za posebej ogrožene panoge, vključila tudi delno plačilo najemnin za podjetja, ki so zaprta zaradi koronavirusa in kredite za podjetja, likvidnostne podpore, garancije ter odlog plačila davka. Tudi samozaposleni niso izključeni, saj jim država obljublja 15.000 evrov subvencij in to  tistim, ki niso upravičeni do nobene druge pomoči. Tudi nadomestila za zaposlene, ki delajo za krajši čas zaradi epidemije in niso že upravičeni do nadomestil. Investicijska shema zajema tudi daljše časovno obdobje, saj bo med dolgoročnimi gospodarskimi ukrepi tudi investicija 3,1 milijarde evrov med 2021 in 2024.

Informativni izračun plače

Gospodarski ukrepi v Avstriji so v obliki sklada

Konzervativna vlada v Avstriji je izoblikovala in izglasovala 4 milijarde  evrov velik sklad za blaženje likvidnostnih problemov podjetij. Po njihovem mnenju bodo gospodarski ukrepi kot so premostitveni krediti in kreditne garancije pomagale zadržati službe v podjetjih. Omenjajo se tudi:

 • odlog plačila davkov,
 • zmanjšanje akontacije davkov (tako na dohodek kot tudi dohodek pravnih oseb) ter
 • krepitev in pospeševanje spodbujanja izvoza.

Predlagan ukrep je nov model kratkoročnega dela in otroško varstvo v nujnih situacijah. Podjetja, ki bodo pustila staršem otrok odhod iz dela bodo dobila od države finančno podporo v meji tretjine stroška plač. Predlaga se tudi podpora za samozaposlene in družinska podjetja. Gospodarski ukrepi za turistični sektor vključujejo izoblikovanje programov garancij.

Francija – gospodarski ukrepi v obliki gospodarskih injekcij in celo nacionalizacije!

Francija je predstavila pakete za nujne primere, vključno z neposrednimi izplačili zaposlenim, posojila in garancije za podjetja, da ublaži gospodarski udarec z karantenskimi ukrepi, uvedenimi za boj proti koronavirusu. Med gospodarskimi ukrepi je tudi 345 milijard vredna gospodarska injekcija, 45 milijard evrov neposrednih davčnih olajšav in neposrednih plačil države za gospodarstvo. Poleg  tega je država pripravila še 300 milijard evrov posojil. Vlada je pripravljena nacionalizirati velika podjetja je dejala finančni minister.  Minister je povedal je tudi, da je vlada pripravljena zaščititi pomembna francoska podjetja tako, da jih dokapitalizira, kupi delnice ali jih celo prevzame.

Pravni nasvet

Italija – med najtežje prizadetimi!

Potrebujete računovodsko svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Gospodarski ukrepi, ki jih je sprejela Italija namenja:

 • 25 milijard evrov za gospodarsko podporo,
 • 10 milijard evrov za zaposlovanje in zaposlene ter
 • približno 3.5 milijard evrov pomoči zdravstvenemu sistemu.

Bolj specifični gospodarski ukrepi so tudi: odložitev plačila hipoteke za družine, če bo zapiranje podjetij zaradi pandemije vplivalo na njihove dohodke, samozaposleni in sezonski delavci lahko zaprosijo za posebno izplačilo 600 evrov v mesecu marcu, starši  za 600 evrov pomoči za pokrivanje stroškov varstva otrok, podaljšanje starševskega dopusta za 15 dni ter priznavanje časa čakanja v karanteni kot bolniška.

Širši gospodarski ukrepi vključujejo tudi 340 milijard finančne injekcije v kreditni sistem, državna garancija, ki znaša 5 milijonov evrov za mala in srednja podjetja, pomoč pri likvidnosti s strani Cassa Depositi in prestiti SpA za podjetja.

Informativni izračun dohodnine

Madžarska – specifični gospodarski ukrepi za specifične panoge in morda bolj »fleksibilno« zaposlovanje!

Madžarska je sprostila 8 milijonov evrov za orodja in materiale za pomoč pri zajezitvi širitve virusa, med tem ko je centralna banka je ponudila 308 milijonov evrov likvidnostnih kreditov gospodarstvu. Vlada je predstavila tudi raznovrsten program pomoči za najtežje prizadetim panogam, med drugim obljublja tudi bolj »fleksibilno« zaposlovanje v teh panogah.

Gospodarski ukrepi na Hrvaškem, do nedavnega v obliki odloženih davščin

Hrvaška je sprejela ukrep pomoči gospodarstvu v višini 3,6 milijarde evrov, prestavijo se  plačilo davka na dohodek in davka na dobiček ter prispevki, za 3 mesece, z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece, z odplačilom v 2-eh letih ter številčne manjše ukrepe za zadržanje delovnih mest in izplačevanje plač. Predvideni gospodarski ukrepi so tudi zamik plačila turistične takse, tistim ki postanejo brezposelni zaradi zaprtja podjetja tudi sredstva v višini minimalne plače.

Srbija je prejela veliko pomoči tudi neposredno od Kitajske

Srbija je sprejela odlog plačevanja kreditov za 90 dni z možnostjo podaljšanja še za 90 dni. Znižali so obrestno mero na 0,5%, investiranje 24 milijard dinarjev iz proračuna in pomoč upokojencem v direktni obliki.

Gospodarski ukrepi v azijskih državah kot sta Singapur in Hong Kong?

Nekatere manjše azijske države Singapur, Hong Kong, so pri blaženju gospodarskih posledic in za povečanje povpraševanja prebivalcev posegle po skrajnem denarnem ukrepu t.i. helikopterskem denarju in državljanom neposredno razdelile tudi po več kot tisoč dolarjev v gotovini ali v vavčerjih za nakupe. Bi bil morda kak podoben ukrep zdaj smiseln v Evropi in pri nas?

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 530 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja