Go to Top

ETN – kdo je zavezan poročati v Evidenco trga nepremičnin?

ETN oz. daljše Evidenca trga nepremičnin je zbirka, kamor se vpisujejo vsi pravni posli z nepremičninami, vključno z najemnimi pogodbami za stavbe in dele stavb. Poročanje zavezancev  poteka preko posebne spletne aplikacije RS.

Ustanovite podjetje na Dati!

Želite ustanoviti podjetje? Imate v zvezi s tem vprašanja? Obrnite se na naše podjetniške svetovalce. Za termin posveta nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01/600-1530.

Informativni izračun plače

ETN – predmet poročanja

V sistem ETN morajo zavezanci poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb oz. prostorih. Vpisati je potrebno splošne podatke o poslu in podatke predmeta posla, ki se ga identificira in locira na podlagi identifikacijskih podatkov nepremičnine (kot npr. katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe in parcelna številka).

Odprtje s.p.

Pravno svetovanjeDnevnice 2023

Kdo je zavezan za poročanje v evidenco ETN?

Zavezanci za poročanje v ETN se delijo v dve skupini.

O kupoprodajnih pravnih poslih morajo poročati:

  • Finančna uprava RS (iz evidence napovedi za odmero davka na promet z nepremičninami – DPN);
  • prodajalci (za posle, za katere je bil obračunan DDV);
  • stečajni upravitelji in sodišča (za posle v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan DDV.

O najemnih pravnih poslih morajo poročati:

  • Finančna uprava RS (iz podatkov za odmero dohodnine najemodajalcev fizičnih oseb iz oddajanja premoženja v najem);
  • najemojemalci pravne osebe (ki se štejejo kot plačniki davka);
  • najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki;
  • najemodajalci, ki so upravljalci stavb ali delov stavb v lasti RS;
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb ali v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Zanesljiv računovodski servis

Komu ni potrebno poročati v ETN?

O najemnih pravnih poslih ni potrebno poročati fizičnim osebam. Slednje namreč poročajo direktno Finančni upravi RS enkrat letno z napovedjo za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Rok za poročanje

O sklenjenih poslih morajo zavezanci poročati do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel ali dodatek sklenjen.

Potrebujete dodatne informacije v zvezi s poročanjem v Evidenco trga nepremičnin? Pomagajo vam lahko pravni svetovalci podjetja Data. Za termin posveta nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01/600-1530.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja