Go to Top

Dopusta preteklega leta ni možno prenesti do konca 2021 – ali pač?

Dopusta, ki ga niste izkoristili v letu 2020, lahko pod določenimi pogoji koristite tudi v 2021

Dopusta, ki ga delavec v tekočem letu ne izkoristi, lahko prenese v koriščenje do prve polovice prihodnjega leta. Zaradi epidemije koronavirusa in sprejetih interventnih zakonov lahko dopust, oziroma neizkoriščen del tega iz leta 2020, koristite vse do konca leta 2021. Vendar le pod določenimi pogoji.

Obračunajte si plačo!

Splošno o letnem dopustu

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Področje o letnem dopustu ureja 159. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, torej ko podpiše pogodbo o zaposlitvi. Minimalno število dni znaša štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega, število dni je odvisno le od števila delovnih dni v tednu.

Delodajalec je dolžan zaposlenim vsako leto najkasneje do 31. marca vročiti odločbo o odmeri letnega dopusta. V odmeri pa je opredeljeno skupno število dni dopusta, do katerih je delavec upravičen. Poleg zakonske osnove, delavcu pripadajo tudi dodatni dnevi dopusta, če so izpolnjeni pogoji, kot jih določa kolektivna pogodba ali interni akt delodajalca.

DODATNI DNEVI DOPUSTA- Kdaj vam pripadajo?

davčno svetovanje

Kako je urejena izraba dopusta?

Letni dopust se lahko izrabi v več delih, vendar mora en del trajati najmanj 2 neprekinjena tedna. Preostanek za tekoče leto pa lahko delavec koristi vse do 30. junija v prihodnjem letu. Razen če spada v katero od kategorij, za katere velja, da lahko pretekli dopust koristijo do konca decembra.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Za koga velja izjema glede prenosa?

  • Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.
  • Delavec ima pravico izrabiti lanski letni dopust vse do 31. decembra, če je bil odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega ali dopusta za nego in varstvo otroka.

Želim se prijaviti na e-novice

Kako pa je urejena izjema po PKP7?

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih s obvladovanjem virusa Covid-19, ni mogel izrabiti letnega dopusta iz leta 2020, vse do 30. junija 2021, lahko preostali lanski dopust koristi do 31. decembra 2021. Navedeno ne pomeni, da se koriščenje lanskega dopusta do konca decembra 2021 avtomatično omogoči vsem zaposlenim. V vsakem posameznem primeru je potrebno ugotoviti, ali je podan kateri od zahtevanih pogojev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja