Go to Top

Letni dopust 2021 – vročitev odločbe je zahtevana

Odmera za letni dopust 2021

Letni dopust 2021 – 160. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) zahteva, da delodajalci svojim zaposlenim, do 31. marca vročijo odmerjen letni dopust za tekoče leto. Odmera za letni dopust mora biti v pisni obliki, delavcu pa se lahko vroči osebno ali pa po elektronski pošti na naslov, ki ga zagotavlja in v uporabo nalaga delodajalec (službeni e-mail).

Informativni izračun plače

Kaj mora vsebovati odmera za letni dopust 2021?

Odmera za letni dopust 2021 mora vsebovati podatke:

 • o delodajalcu in delavcu,
 • zakonsko podlago za izračun števila dni letnega dopusta
 • izračun števila dni letnega dopusta
 • pravni pouk o načinu izrabe letnega dopusta
 • potrdilo delavca o prejemu odmere letnega dopusta.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Letni dopust 2021 – kako izračunati število dni, ki pripada zaposlenemu?

Letni dopust pripada zaposlenemu že na podlagi ZDR-1 in sicer z dnem sklenitve delovnega razmerja. Če dela delavec polni delovni čas, mu pripada letni dopust v minimalnem obsegu 20 dni. Zaposlenemu pa se število dni letnega dopusta poveča na podlagi zakonskih določil in določil kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca.

Letni dopust se poveča če zaposleni:

 • ima otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti,
 • spada v kategorijo starejših delavcev, invalidov ali delavcev z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in če delavec neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

Informativni izračun dnevnice

Kaj določajo kolektivne pogodbe za  letni dopust 2021?

Kolektivne pogodbe določajo pogoje, na podlagi katerih zaposlenim pripada daljši letni dopust od zakonsko določenega. Večinoma so ti pogoji vezani na:

 • skupno delovno dobo ali delovno dobo pri zadnjem delodajalcu,
 • doseženo stopnjo izobrazbe
 • zahtevnost dela (glede na tarifni razred, v katerega je delovno mesto umeščeno)
 • starost delavca.

Pravni nasvet

Letni dopust 2021– do kdaj ga je potrebno izrabiti?

Delavec mora v tekočem koledarskem letu izrabiti najmanj 2 tedna dopusta. Preostanek lahko koristi v naslednjem letu, a najkasneje do 30. junija.

Če delavec preostanek letnega dopusta iz prejšnjega leta ni mogel izkoristiti zaradi bolezni ali poškodbe ali porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka do 30. junija, ga lahko izkoristi do 31. decembra.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja