Go to Top

Dopust – ali vam ga lahko delodajalec samovoljno odredi?

Dopust oziroma koriščenje tega,  je pravica delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Namen dopusta je, da se delavcu omogoči počitek ter čas za sprostitev in razvedrilo. V času epidemije se delodajalci srečujejo z najrazličnejšimi izzivi, saj se morajo v najkrajšem možnem času prilagoditi novim razmeram.

Informativni izračun plače

Glede na to, da je zaradi razglašene epidemije kar nekaj delodajalcev moralo zapreti svoja vrata, se številni delodajalci, pa tudi delavci, tako sprašujejo kdaj, kako in ali sploh lahko delavcem odredijo dopust. Priporočljivo je, da delodajalec vse v zvezi z letnim dopustom uredi v pravilniku o letnem dopustu. Pravniki Data d.o.o. tudi tega pripravijo. V kolikor bi želeli vse v zvezi z letnimi dopusti urediti na enem mestu, t.j. pravilniku in želite, da to za vas uredi pravni strokovnjak, potem nam pišite na [email protected]!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ali lahko delodajalec delavcu enostransko odredi dopust?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec ne sme delavcem enostransko odrejati letnega dopusta. Koriščenje dopusta je možno le v dogovoru z delavcem.

BRUTO NETO PLAČA

Delodajalec mora pri določanju izrabe letnega dopusta upoštevati določbe Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pri tem mora upoštevati:

  • da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa,
  • da se omogoči delavcu počitek in rekreacija,
  • družinske obveznosti delavca.

Dnevi podjetništva 2020

Dopust – potreben je konsenz!

Delavec ima pravico izrabiti le en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. O tem mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Delodajalec mu tega ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega procesa. O preostalem dopustu se morata delodajalec in delavec skupaj dogovoriti.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Dopust v času epidemije

V kolikor je delodajalec moral zaradi razglašene epidemije začasno zapreti vrata ali je iz tega razloga izpadlo delo, mora poiskati druge ukrepe za blažitev takšne situacije. Sprejeti interventni zakoni ponujajo različne ukrepe za blažitev takšnih situacij, kot na primer delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Možni pa so tudi drugi ukrepi določeni v skladu z ZDR-1, kot npr. delo od doma.

PETI PROTIOKORONSKI PAKET

Odreditev koriščenja dopusta delavcu s strani delodajalca, ne sme biti »rešitev« za začasen izpad dela. V skladu z ZDR-1, delodajalec lahko od delavca zahteva le planirano izrabo dopusta v trajanju najmanj dveh tednov v tekočem koledarskem letu. Ne delavec in ne delodajalec tako ne moreta povsem samovoljno določati, kdaj bo delavec izrabil letni dopust.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja