Go to Top

Denarno nadomestilo za brezposelnost – kdaj pripada podjetniku?

Če delavec dobi odpoved, se mora po novem v evidenco iskalcev zaposlitve prijaviti najkasneje v treh delovnih dneh. Sicer mu denarno nadomestilo za brezposelnost ne bo pripadalo v celoti. To pa ne velja za samostojne podjetnike, ki so svoj s.p. zaprli, so nam povedali na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ).

>>> Kaj delavcem prinašajo spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD)?

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

>>> Če iščete zaposlitev, razmislite tudi o samozaposlitvi. Njene prednosti in slabosti predstavljamo na brezplačnem izobraževanju. Zakaj je odprtje podjetja na začetku koledarskega leta odlična ideja? Tu je 5 dobrih razlogov!

Kdaj denarno nadomestilo za brezposelnost pripada podjetniku?

Na ZRSZ pojasnjujejo, da mora podjetnik, če želi pridobiti denarno nadomestilo za brezposelnost, izpolniti naslednje tri pogoje:

  • imeti mora plačane prispevke za primer brezposelnosti (2. odstavek 59. člena ZUTD);
  • izkazati mora, da je njegova brezposelnost nastala iz objektivnega razloga (4. odstavek 63. člena  ZUTD) in ne po njegovi volji ali krivdi;
  • pred nastankom brezposelnosti mora biti zavarovan najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih.

Denarno nadomestilo za brezposelnost torej pripada le tistim, ki so s.p. zaprli iz objektivnih razlogov. To pa so dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.

>>> Denarno nadomestilo in zaslužek brezposelne osebe

Koliko nadomestila lahko pričakuje brezposelni podjetnik?

Višina denarnega nadomestila samozaposlenih je odvisna od povprečne osnove, od katere so v zadnjih osmih mesecih pred brezposelnostjo plačevali prispevke za socialno varnost.

Denarno nadomestilo se prve tri mesece izplačuje v višini 80 odstotkov od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih pa v višini 60 odstotkov od osnove. Po izteku tega obdobja se denarno nadomestilo izplačuje v višini 50 odstotkov od osnove.

denarno nadomestilo za brezposelnost

Je pa denarno nadomestilo za brezposelnost omejeno tudi z minimalnim in maksimalnim zneskom. In sicer znesek ne sme biti nižji od 350 evrov in ne višji od 892,50 evrov.

Denarno nadomestilo za brezposelnost bo podjetnik prejemal določen čas. Ali bo to dva ali 25 mesecev je odvisno od tega, koliko časa je bil zavarovan. In sicer:

  • 2 meseca, če je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • 3 mesece, če je bil zavarovan od 9 mesecev do 5 let,
  • 6 mesecev, če je bil zavarovan od 5 do 15 let,
  • 9 mesecev, če je bil zavarovan od 15 do 25 let,
  • 12 mesecev, če je bil zavarovan nad 25 let,
  • 19 mesecev, če je starejši od 50 let in je bil zavarovan nad 25 let,
  • 25 mesecev, če je starejši od 55 let in je bil zavarovan nad 25 let.
Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja